^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ประกาศก (Prophet)

ประกาศก (Prophet)
    ประกาศกคนหนึ่ง คือ “บุคคลคนหนึ่งที่พูดในพระนามของพระเจ้าและอยู่ภายใต้การดลใจของพระองค์”  ในสภาวะเช่นนี้ประกาศกจึงเป็นผู้นำเอาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ “คุณธรรมของชาวอิสราเอล” และเกี่ยวกับ “การปรากฏของพระเจ้า” มาให้มนุษย์ทั้งมวลได้ทราบ  แม้แต่นักบุญยอห์น บัปติสท์ ผู้ทำพิธีล้างก็เป็นประกาศกองค์หนึ่งซึ่งยืนยันถึงพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นพระเมสสิยาห์  ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม มีพระคัมภีร์ที่เป็นของประกาศก 18 เล่ม  แต่ละเล่มค่อยๆทำให้เห็นพระดำริ (mind) และพระประสงค์ (will) ของพระเจ้าในการช่วยไถ่กู้มนุษยชาติให้รอดพ้นชัดเจนยิ่งขึ้น

    Prophetes  มาจากคำกรีก หมายถึงผู้ที่ได้รับการดลใจจากพระจิตให้พูดในนามของพระเจ้า พระเจ้าทรงมีขั้นตอนในการเผยแสดงความจริงและพระองค์ พระเจ้าเริ่มด้วยการตรัสเรียกอับราฮัมเพื่อเป็นบิดาของผู้รับพันธสัญญาจากพระเจ้า ต่อมาพระองค์ตรัสกับโมเสสและบรรดาประกาศก คือประกาศกเอลียาห์ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาของบรรดาประกาศก
    พระจิตทรงทำให้คำพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมสำเร็จบริบูรณ์ไปในพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นการเผยแสดงธรรมล้ำลึกในพันธสัญญาใหม่ (ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 140)
     ตามพันธสัญญาใหม่ ประกาศกมีหน้าที่ประกาศเรื่องการไถ่กู้ประชากร และความรอดพ้นซึ่งจะรวมเอาประชาชาติทั้งหลายเข้าในพันธสัญญาใหม่และนิรันดร  ทำนายถึงพระผู้ไถ่กู้ ประกาศกองค์สุดท้ายคือ นักบุญยอห์น บัปติสต์

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6986
15990
95661
426826
816522
16663193
Your IP: 3.226.122.74
2020-02-29 10:42

สถานะการเยี่ยมชม

มี 126 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk