แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

วันเตรียม (สมโภช) อาจหมายถึง วันก่อนวันสับบาโตของแต่ละสัปดาห์ หรืออาจหมายถึง วันก่อนวันสมโภชปัสกาประจำปีของชาวยิว (มธ 27:62; มก 15:42; ลก 23:54) ยน 19:14 กล่าวถึงวันก่อนวันปัสกา แต่ ยน 19:31,42 หมายถึง วันก่อนวันสับบาโต คือตั้งแต่ 18.00 น. วัน พฤหัสฯ จนถึง 18.00 น. ของวันศุกร์