แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวิหาร สถานนมัสการพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาของชาวยิว มีแห่งเดียวที่กรุงเยรูซาเล็ม กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารหลังแรก ซึ่งจะถูกกองทัพบาบิโลนทำลายในปี 587 ก.ค.ศ. เมื่อกษัตริย์ไซรัสทรงอนุญาตให้ชาวยิวที่ถูกเนรเทศอพยพกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็ม  เขาจึงสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เสร็จใน ปี 515 ก.ค.ศ.

ซึ่งต่อมาพระเจ้าอันทิโอคัส  เอปีฟาเนส ทรงล่วงละเมิดทำให้มีมลทิน  ยูดาส มัคคาบีจึงชำระพระวิหารให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ นมัสการพระเจ้าต่อไป  กษัตริย์เฮโรดทรงปฏิสังขรและเสริมสร้างพระวิหารนี้ให้ใหญ่โต งดงามกว่าเดิมสำเร็จลงในปี ค.ศ. 64  หกปีต่อมาพระวิหารนี้ก็ถูกกองทัพโรมันทำลายใน   ปี ค.ศ. 70