แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เทศกาลปัสกา เป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นในวันที่ 14 ของเดือนที่หนึ่งตามปฏิทินของชาวยิว เพื่อระลึกถึงวันที่พระเจ้าทรงช่วยปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ (เทียบ อพย 12:1-13:16) ในวัน นั้นพระเจ้าทรงบัญชาให้ชาวอิสราเอลฆ่าลูกแกะ แล้วนำเลือดลูกแกะไปทาวงกบประตู เมื่อพระเจ้าทรงประหารบุตรคนแรกของชาวอียิปต์ พระองค์จะได้ผ่านบ้านนั้นไปโดยไม่ทำอันตราย เนื้อลูกแกะจะนำมาย่างกินกับผักรสขมและขนมปังไร้เชื้อ