อบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 26 "หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ ซามูเอล ฉบับที่ 1-2" ครั้งที่ 7 (19 กันยายน 2015)