อบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 27 ครั้งที่ 7 (3 กันยายน 2016)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok