อบรมพระคัมภีร์ ปีที่ 27 ครั้งที่ 5 (6 สิงหาคม 2016)

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok