แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

บัญญัติ 10 ประการเหมือนกับอะไร?
หัวข้อ    กฎของพระเจ้า
พระคัมภีร์    หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 5:6-21
6 “เรา​คือ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เป็น​ผู้นำ​ท่าน​ออก​มา​จาก​แผ่น​ดิน​อียิปต์ ให้​พ้น​จาก​การ​เป็น​ทาส
7 ท่าน​อย่า​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใด​นอก​จาก​เรา”
8 “ท่าน​ต้อง​ไม่​ทำ​รูป​เคารพ​สำหรับ​ตน ไม่ว่า​จะ​เป็น​รูป​สิ่งใด​สิ่ง​หนึ่ง​ซึ่ง​อยู่​ใน​ท้องฟ้า เบื้องบน หรือ​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​เบื้อง​ล่าง หรือ​อยู่​ใน​น้ำ​ใต้​แผ่น​ดิน

9 ท่าน​ต้อง​ไม่​กราบไหว้​รูป​เคารพ​เหล่า​นั้น2 เพราะ​เรา พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน เป็น​พระ​เจ้า​ที่​ไม่​ยอม​ให้​ประชากร​ของ​เรา​รัก​และ​ซื่อสัตย์​ต่อ​พระ​เจ้า​อื่น​ใด เรา​ลงโทษ​ความ​ผิด​ของ​บิดา​ที่​เกลียดชัง​เรา​ไป​ถึง​ลูก​หลาน จนถึง​สาม​สี่​ชั่วอายุคน
10 แต่​เรา​แสดง​ความ​รัก​มั่นคง​ต่อ​ผู้​ที่รัก​เรา และ​ปฏิบัติ​ตาม​บท​บัญญัติ​ของ​เรา​จนถึง​พัน​ชั่วอายุคน”
11 “อย่า​กล่าว​นาม​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​อย่าง​ไม่​สมควร เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ไม่​ทรง​เว้น​โทษ ผู้​ที่​กล่าว​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​อย่าง​ไม่​สมควร
12 “จง​รักษา​วัน​สับ​บา​โต​ไว้​เป็น​วัน​ศักดิ์สิทธิ์ ดังที่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ทรง​บัญชา​แก่​ท่าน
13 ท่าน​จะ​ต้อง​ออกแรง​ทำงาน​ทั้งสิ้น​ของ​ท่าน​ใน​หก​วัน
14 แต่วัน​ที่​เจ็ด​เป็น​วัน​พักผ่อน​ที่​ถวาย​แด่​พระ​ยาห์​เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ท่าน​ทั้ง​หลาย​พร้อมกับ​บุตร​ชาย​บุตร​หญิง บ่าวไพร่​ชาย​หญิง โค ลา และ​สัตว์​อื่นๆ ของ​ท่าน รวม​ทั้งคน​ต่างถิ่น​ที่อยู่​กับ​ท่าน ต้อง​ไม่​ทำงาน​ใดๆ ใน​วัน​นั้น ดังนี้​บ่าวไพร่​ชาย​หญิง​ของ​ท่าน​จะ​ได้​พักผ่อน​เช่น​เดียว​กับ​ท่าน
15 จง​จำ​ไว้​ว่า ท่าน​เคย​เป็น​ทาส​ใน​แผ่น​ดิน​อียิปต์ และ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน ทรง​ใช้​พระ​หัตถ์​อัน​ทรง​ฤทธิ์​และ​พระ​อานุภาพ​อัน​ยิ่งใหญ่​นำ​ท่าน​ออก​จาก​ที่นั่น เพราะฉะนั้น พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน จึง​ทรง​บัญชา​ให้​ท่าน​รักษา​วัน​สับ​บา​โตไว้​เป็น​วัน​พักผ่อน”
16 “จง​นับถือ​บิดา​มารดา ดังที่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ทรง​บัญชา เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​มี​อายุ​ยืน อยู่​อย่าง​มี​ความ​สุข​ใน​แผ่น​ดิน​ที่​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​ประ​ทาน​ให้”
17 “อย่า​ฆ่า​คน”
18 “อย่า​ล่วง​ประเวณี”
19 “อย่า​ลักขโมย”
20 “อย่า​เป็น​พยาน​เท็จ​ใส่ร้าย​เพื่อนบ้าน”
21 “อย่า​โลภ​มักได้​ภรรยา​ของ​เพื่อนบ้าน อย่า​โลภ​มักได้​บ้าน​เรือน​ของ​เพื่อนบ้าน ไร่นา บ่าวไพร่​ชาย​หญิง โค ลา และ​ทรัพย์สิน​ใดๆ ที่​เป็น​ของ​เพื่อนบ้าน”
อุปกรณ์ 
    ครูเขียนบัญญัติ 10 ประการลงในกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่ เพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้ เลือกฉบับแปลที่ใช้ภาษาง่ายๆ เหมาะกับความเข้าใจของเด็ก ใส่ไม้ตีเบสบอล เชือก เครื่องยกน้ำหนัก สำหรับออกกำลังกายชนิดต่างๆ และโทรโข่ง ลงในถุงใบใหญ่ๆ หรือในปลอกหมอนก็ได้ ครูสามารถทำโทรโข่งเองก็ได้  โดยใช้กระดาษม้วนให้ปลายข้างหนึ่งบานออกอีกด้านหนึ่งม้วนชิดกัน ถ้าไม่มีเครื่องยกน้ำหนักสำหรับออกกำลังกายใช้หนังสือสัก 1 ห่อแทนก็ได้

เนื้อหา
    กฎคืออะไร? พวกเราลองช่วยกันคิดถึงกฎบางอย่างในประเทศของเรา? ที่บ้านของพวกหนูมีกฎหรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ)
    วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องกฎของพระเจ้า มีใครบอกได้ว่าบัญญัติ 10 ประการ มีอะไรบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) บัญญัติ 10 ประการ เป็นกฎที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์
    พวกหนูคิดว่าบัญญัติ 10 ประการเหมือนกับอะไร? (ครูนำไม้ตีเบสบอลออกมา) มีบางคนกล่าวว่า บัญญัติ 10 ประการเหมือนกับไม้ตีเบสบอลที่พระเจ้าทรงใช้ตีหัวของเรา
    (ครูนำเชือกออกมา)   บางคนคิดว่าเหมือนกับเชือก หรือโซ่ที่พระเจ้าทรงใช้ผูกเรา และเก็บรักษาเราไว้ไม่ให้มีความสนุกสนาน (ครูนำเชือกไปมัดเด็ก 1 คน เป็นตัวอย่าง)
    (ครูนำโทรโข่งออกมา) บางคนคิดว่าพระเจ้าทรงใช้บัญญัติ 10 ประการเพื่อดุด่าเรา
    แต่ครูคิดว่าบัญญัติ 10 ประการเหมือนกับเครื่องยกน้ำหนักสำหรับออกกำลังกาย (ครูนำที่ยกน้ำหนักออกมา และให้เด็กๆ ทดลองยก) เราต้องการการฝึกกล้ามเนื้อชีวิตฝ่ายจิตให้แข็งแรง เช่นเดียวกับการยกน้ำหนักที่ทำให้กล้ามเนื้อในร่างกายของเราแข็งแรง และบัญญัติ 10 ประการช่วยเราให้สามารถฝึกได้ เราปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ มิใช่เพื่อให้พระเจ้าทรงรักเรา  เพราะพระเจ้าทรงรักเราเสมอไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไร เราพยายามปฏิบัติตามบัญญัติ 10 ประการ เพราะเราต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัย และทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้น
    พระเจ้าประทานบัญญัติ 10 ประการ เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อชีวิตฝ่ายจิตของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้น ให้เราอ่านบัญญัตินี้พร้อมๆ กัน (ครูนำเด็กอ่านบัญญัติ 10 ประการ ในกระดาษโปสเตอร์ที่เตรียมมา)