ทุกอย่างลบหมด

หัวข้อ    การให้อภัย
พระคัมภีร์    พระเจ้าตรัสว่า “เราคือผู้ให้อภัยความบาปทั้งสิ้นของเจ้า  ด้วยเห็นแก่เราเอง  เราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้า” (อสย 43:25)
อุปกรณ์    เตรียมเครื่องคิดเลขสัก 5-7 เครื่อง

เนื้อหา
ผู้สอนชูเครื่องคิดเลขให้เด็กๆ ดู และถามว่า พวกเรารู้จักสิ่งนี้หรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ) นี่คือเครื่องคิดเลข สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้โดยไม่ต้องใช้นิ้วนับ ครูได้ขอยืมเครื่องคิดเลขเหล่านี้มาจากเพื่อน เพื่อให้พวกเราได้ใช้ในวันนี้ พวกเรารู้วิธีใช้เครื่องคิดเลขหรือไม่ ใครใช้เป็นบ้าง?
(จะมีเด็กบางคนที่ยกมือ ครูแจกเครื่องคิดเลขให้เด็ก แต่ครูต้องมีเครื่องหนึ่งด้วย)
ให้เรามาดูว่าจะสามารถใช้เครื่องคิดเลขนี้บวกเลขได้อย่างไร  คนที่ไม่มีเครื่องคิดเลขให้ดูกับเพื่อนที่มี (ให้เวลาเด็กได้ตั้งตัวสักครู่)   ให้นักเรียนบวกเลข
3+3+4+4+5+6+7 (ครูบอกช้าๆ ให้เด็กสามารถกดเครื่องคิดเลขได้ทัน) รวมแล้วได้เท่าไร? 32 ถูกต้อง! ครูก็ได้ 32 เช่นกัน ให้เราบวกอีกครั้ง
2+3+4+5+6+7+8 ได้ผลลัพธ์เท่าไร?  35 ถูกต้อง!  ครูก็ได้ 35 เช่นกัน   เครื่องคิดเลขสามารถบวกเลขได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก   ให้เราบวกเลขอีกครั้ง
7+9+4+6  ครั้งนี้บวกแล้วได้เท่าไร (เด็กๆ จะตอบว่าได้ 26) ครูไม่ได้เท่านี้ ครูต้องบวกผิดแน่ๆ เพราะครูได้ 25 พวกเธอได้ 26 ครูจะกดปุ่มลบหมด (CLEAR) และจะบวกใหม่อีกครั้ง ใช่แล้ว! พวกเธอบวกได้ถูกต้อง ครั้งนี้ครูก็บวกได้ 26
ปุ่มลบ (CLEAR) ปุ่มเล็กๆ นี้ครูชอบมาก  เพราะถ้าบวกผิดแค่กดปุ่มลบ (CLEAR) ทุกตัวเลขบนหน้าจอจะลบหมด และเราก็สามารถเริ่มบวกได้ใหม่อีกครั้ง

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าคือผู้ให้อภัยบาปทั้งสิ้นของเรา หลังจากที่เราได้รับการอภัยแล้ว พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะจดจำบาปของเรา เหมือนกับว่าพระองค์ทรงกดปุ่มลบ (CLEAR) ของเราแต่ละคน เพียงแค่พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์สัมผัส บาปทุกประการของเราก็หมดสิ้นไปตลอดกาล
แน่นอน! เรารู้ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา   พระเจ้าทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา สิ่งนี้มีค่ามหาศาล  เพราะการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า บาปทุกอย่างของเราได้รับการอภัย พระเจ้าทรงลบล้างบาปของเราออกไปเหมือนครูกดปุ่มลบ  (CLEAR)  ที่เครื่องคิดเลขเมื่อครูบวกผิด เราสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอและไม่ต้องกังวลถึงความผิดที่ผ่านๆ มา  (ให้เด็กๆ ส่งเครื่องคิดเลขคืน)