แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

น้ำตา

หัวข้อ     การปลอบโยนของพระเจ้า
พระคัมภีร์    พระเจ้าทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าทั้งปวง (อสย 25:8ก)
อุปกรณ์    ที่หยอดตา และชามใส่น้ำเกลือ

เนื้อหา
พวกเธอเคยร้องไห้หรือไม่? อะไรทำให้เธอร้องไห้? เธอร้องไห้เมื่อใด? (ให้เด็กๆ ตอบ) ครูก็เคยร้องไห้ บางครั้งเมื่อดูภาพยนตร์ เศร้าๆ หรือเมื่อคนที่รักจากไป หรือมีบางคนทำร้ายความรู้สึกของครู
แต่ละคนร้องไห้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน    เมื่อมีอะไรเข้าตา น้ำตาก็จะไหลออกมา เมื่อเราถูกทำร้ายหรือเสียใจ น้ำตาช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวด เมื่อเราคิดถึงใครบางคนหรือของบางอย่าง ในบางครั้งน้ำตาอาจจะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น
พระเยซูเจ้าทรงร้องไห้เมื่อพระองค์เสียใจ พระองค์ทรงปลอบเพื่อนของพระองค์เมื่อพวกเขาเสียใจ น้ำตาเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา เราสามารถที่จะร้องไห้เมื่อเราเสียใจ เพราะเราทราบว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาให้เรา พระคัมภีร์กล่าวว่า

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เมื่อประชาชนชาวอิสราเอลอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนของเขา พวกเขาร้องไห้เพราะคิดถึงประเทศ และครอบครัวของเขา แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่าในอีกไม่ช้า พวกเขาจะได้กลับบ้าน พวกเขาจึงมีความสุขอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะเช็ดน้ำตาของเรา
พระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเรามีความสุข จึงทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา พระเจ้าทรงทราบดีว่ามีสิ่งต่างๆ ที่ทำให้เราเสียใจ เมื่อเราเสียใจน้ำตาจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ไม่ต้องกลัวที่จะร้องไห้ เพราะแม้แต่พระเยซูเจ้าเองก็ทรงร้องไห้    แต่เราควรจำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงอยู่และคอยเช็ดน้ำตาให้เราเสมอ
วันนี้ครูจะให้น้ำตาแก่พวกเธอ  มิใช่น้ำตาแท้แต่เป็นเพียงเครื่องเตือนใจเราว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาให้เราเสมอ
(ก่อนจบให้ผู้สอนใช้ที่หยอดตา หยดน้ำเกลือลงบนแก้มของเด็กๆ แต่ละคน)