แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แว่นกันแดด

หัวข้อ     พระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรา
พระคัมภีร์       ในเวลานี้ เราเห็นพระเจ้าเพียงรางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา แต่เมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองค์เหมือนพระองค์ทรงอยู่ต่อหน้าเรา เวลานี้ ข้าพเจ้ารู้อย่างไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนที่พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้า (1คร 13:12)
อุปกรณ์    แว่นกันแดดหลายๆ อัน ถ้าหาได้ควรให้เด็กๆ ได้มีคนละ 1 อัน และสำหรับครูเอง 1 อันด้วย

เนื้อหา

(ครูใส่แว่นกันแดด) ครูถามเด็กๆ ว่าใครมีแว่นกันแดดให้ยกมือขึ้น (ครูเรียกชื่อเด็กที่ยกมือ) เอ! ใครนั่งอยู่ข้างหลัง (ชื่อเด็ก) ครูมองไม่ค่อยชัด เอ๊ะ ! ทำไมวันนี้ ครูมองไม่ค่อยชัดเท่าที่เคย เพราะอะไรหนอ? (เด็กบางคนจะตอบว่าเพราะครูใส่แว่นกันแดด) อะไรนะ! ใช่แล้ว ครูลืมถอดแว่นกันแดดออก (ครูถอดแว่นออก) ค่อยเห็นชัดขึ้นมาหน่อย
วันนี้ครูเอาแว่นกันแดดมาหลายอัน มีใครอยากใส่บ้าง? (ครูแจก      แว่นกันแดด  และถามเด็กว่าการมองเห็นของเขาเป็นอย่างไร             จากการมองผ่านแว่นกันแดด และสับเปลี่ยนให้คนอื่นได้ใส่ด้วย)
ครูคิดว่าแว่นกันแดดเขาไม่ใช้กันในที่ร่ม ทำไมเราจึงใส่แว่นกันแดด? (ให้เด็กๆ ตอบ)
เราเคยได้ยินบ้างหรือไม่ที่มีผู้กล่าวว่า เราจะรู้ว่าคนนั้นคิดอะไรให้มองที่ดวงตาของเขา? โดยปกติเธอสามารถบอกได้ว่าคนนั้นมีความสุข เสียใจ หรือโกรธจากการมองดวงตาของเขา บ่อยครั้งที่คนเราพูดทางสายตา บางคนพยายามปกปิดสายตาของตนด้วยแว่นกันแดด เพื่อผู้อื่นจะได้ไม่รู้ว่าตนคิดอะไร การใส่แว่นกันแดดเหมือนกับการใส่ของอำพราง โลกจะดูแตกต่างออกไป และเธอก็ดูแตกต่างด้วย
ให้เราฟังพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงการอำพรางตัวของเรา

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ในชีวิตนี้เราสามารถซ่อนตัวเราจากผู้อื่นได้ (ใส่แว่นกันแดด)           เราสามารถเลือกได้เมื่อไม่ต้องการแบ่งปันความรู้สึกของเรา แต่เมื่อเราอยู่ในสวรรค์ เราไม่ต้องหลบซ่อนสิ่งใดๆ (ถอดแว่นกันแดดออก) เพราะพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรา
พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น พระเจ้าไม่ต้องการให้เราหลบซ่อนซึ่งกันและกัน เหมือนที่พระองค์ทรงแสดงความรัก และความเอาใจใส่ต่อเราโดยส่งพระเยซูคริสตเจ้ามา พระองค์ทรงเชื้อเชิญเราให้รักและเอาใจใส่ต่อกันและกัน
แว่นกันแดดนั้นดี  เพราะช่วยรักษาดวงตาของเราจากแสงอาทิตย์ เราต้องไม่ใช้แว่นนี้เพื่อปกปิดตัวเราเองจากผู้อื่น เราต้องไม่ใช้ทุกสิ่งที่ปกปิดตัวเราจากกันและกัน