แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วง

หัวข้อ     การเปลี่ยนแปลง
พระคัมภีร์    “สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าสืบไปเป็นนิตย์ ปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์ พระองค์ทรงเปลี่ยนวาระ และฤดูกาล” (ดนล 2:20-21ก)
อุปกรณ์    ใบไม้ร่วงสัก 1 ตะกร้า เพื่อแบ่งให้เด็กๆ ที่เรียน

เนื้อหา
ครูชอบฤดูใบไม้ร่วง เพราะฤดูใบไม้ร่วงนำการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามมาสู่โลก อากาศเย็นและสะอาด ใบไม้ตามต้นไม้เปลี่ยนสี และส่องแสงแวววาวเมื่อต้องแสงแดด แล้วก็ร่วงลงพื้น เมื่อเราเหยียบไปบนใบไม้ร่วงก็จะมีเสียงดังกรอบแกรบ
วันนี้ครูนำใบไม้ของฤดูใบไม้ร่วงมาด้วย (ส่งตะกร้าใบไม้ร่วงให้เด็กๆ ส่งต่อๆ กัน)   ให้พวกเธอหยิบไปได้คนละใบหรือ 2 ใบก็ได้  ให้ทุกคนมองดูใบไม้ยากที่จะเชื่อว่าใบไม้เหล่านี้ครั้งหนึ่ง เคยมีสีเขียว และอ่อนนุ่ม แสงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ร่วง และลมทำให้ใบไม้แห้ง และเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆ
ให้ทุกคนหยิบใบไม้ขึ้นมาสัมผัส  รู้สึกอย่างไร? ดมใบไม้ ได้กลิ่นอะไร? มองดูใบไม้ เห็นสีอะไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง เราทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับใบไม้เหล่านี้ ครูยังจำพวกเราบางคนเมื่อตอนเป็นเด็กเล็กๆ ได้ เธอเดินไม่ได้  ยังไม่ได้เข้าเรียน ขี่จักรยานไม่เป็น           อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ตอนนี้พวกเธอเติบโตขึ้น ทำอะไรต่างๆ ได้มากขึ้น
การเติบโต และการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้า ให้เราฟัง สิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้เรื่องการเปลี่ยนแปลง

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เราไม่เคยคงอยู่เหมือนเดิม นั่นเป็นสิ่งที่ดี  เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเติบโต และเปลี่ยนแปลง ตลอดการเปลี่ยนแปลงของเรานี้ พระเจ้าทรงนำทางและแนะนำเราเสมอ เมื่อเราพร้อมที่จะตาย และจากโลกนี้ไป พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเป็นครั้งสุดท้าย และนำเราสู่สวรรค์กับพระองค์
ในสัปดาห์นี้ ให้ทุกคนเก็บใบไม้ร่วงนี้ไว้  ทุกครั้งที่เรามองใบไม้            ให้ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของพระองค์