“ตามเรามา” วิถีที่เป็นอุปสรรค

หัวข้อ     การเป็นศิษย์
พระคัมภีร์       แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา  เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น และมันจะไม่พินาศเลยตลอดนิรันดร ไม่มีใครจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือเราได้ (ยน 10:27-28)
อุปกรณ์    ผ้าปิดตา 3-4 ผืน และสิ่งที่จะใช้เป็นเครื่องกีดขวางทาง

เนื้อหา

ก่อนเริ่มบทเรียนให้มีผู้ช่วย ทำเครื่องกีดขวาง บริเวณทางเข้าก่อนที่เด็กจะสามารถเข้าไปนั่งที่ที่นั่ง
มีใครในพวกเราเคยข้ามเครื่องกีดขวางบ้าง? (ให้เด็กตอบ)
เครื่องกีดขวางต่างๆ ใช้เพื่อฝึกทหาร เพื่อให้พวกเขาวิ่งเร็วขึ้น         ทำอะไรว่องไว และเตรียมพร้อม เมื่อพวกเขาอยู่ในสนามรบ  วันนี้เราทำเครื่องกีดขวางเล็กๆ (ครูอธิบายถึงเครื่องกีดขวางที่ทำไว้) ครูขออาสาสมัคร 3-4 คน ให้ข้ามเครื่องกีดขวางเหล่านี้ ใครจะสมัครบ้าง? (ครูเลือกเด็ก แล้วให้เขาเริ่มข้าม และให้เขาหยุด)
ครูลืมบอกพวกเธอว่า จะต้องปิดตาก่อนข้ามเครื่องกีดขวาง แต่ไม่ต้องตกใจ ครูจะนำทางพวกเธอ มีใครอาสาจะจูงมือเพื่อน พาเขาข้ามเครื่องกีดขวางเหล่านี้บ้าง  (ให้เด็กจูงมือเพื่อนเมื่อข้ามไปแล้ว     ให้แก้ผ้าปิดตาออกให้ทุกคนนั่งลง)
ดีใจด้วยที่ทุกคนสามารถข้ามได้อย่างปลอดภัย (ให้เด็กๆ ปรบมือให้กับบรรดาอาสาสมัคร)
ถ้าคนที่ข้ามเครื่องกีดขวางถูกปิดตาและไม่มีคนจูงเขาจะเกิดอะไรขึ้น? (ให้เด็กๆ ตอบ) ถ้าไม่มีใครนำ พวกเขาอาจจะสะดุด และล้มลงได้ ในพระคัมภีร์บอกแก่เราว่า พระเยซูเจ้าทรงนำเรา เหมือนกับคนเลี้ยงแกะนำแกะ

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
เมื่อเราติดตามพระเยซูเจ้า ไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราฟังพระองค์  พระองค์จะทรงนำเราเหมือนกับเพื่อนที่จูงมืออาสาสมัครของเราเดินข้ามเครื่องกีดขวาง
สิ่งที่เกิดในชีวิตจริงนั้น แตกต่างจากการข้ามเครื่องกีดขวาง เมื่อเราติดตามพระเยซูมิใช่แต่ข้ามเครื่องกีดขวางแล้วก็จบ แต่จะต้องก้าวต่อไปให้ถึงสวรรค์ ไม่ว่าเครื่องกีดขวางในชีวิตของเราจะมีมากสักเท่าใด พระเยซูเจ้าจะนำทางเราเสมอไป และเมื่อเราก้าวมาถึงจุดจบแห่งชีวิต เราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไป