แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ชีวิตบนทราย

หัวข้อ     การเป็นศิษย์ และชีวิตคริสตชน
พระคัมภีร์       ผู้ใดฟังถ้อยคำเหล่านี้ของเรา และไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนโง่เขลาที่สร้างบ้านไว้บนทราย
(มธ 7:26)
อุปกรณ์          ทราย 1 ถัง และหินก้อนใหญ่ๆ 1 ก้อน (ขอให้ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงช่วยยกหิน และวางกระดาษหรือพลาสติกไว้เพื่อไม่ให้ทรายเปื้อนพื้น)

เนื้อหา

มีใครในพวกเราที่เคยเล่นทรายบ้าง? ชอบเล่นหรือไม่? ทำไม? (ให้เด็กๆ ช่วยกันตอบ)
ถ้าใครมีบ้านอยู่ใกล้ชายทะเล คงจะชอบนั่งที่หาดทราย ฟังเสียงน้ำซัดสาด อาจจะสร้างเจดีย์ไว้ที่ชายหาด หรือขุดทรายลงไปให้เจอน้ำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ ไว้บนทราย

แต่ทรายไม่เหมาะที่จะสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจริงๆ ไว้บนนั้น ให้เธอแต่ละคนหยิบทรายใส่มือ (ครูแจกทรายใส่มือเด็ก) ทำไมเราจึงไม่สร้างบ้านจริงๆ ไว้บนทราย? (ให้เด็กๆ ตอบ ส่วนมากแล้วเด็กจะตอบว่ามันเบาเกินไปมันนิ่มเกินไป)
ทรายนุ่มและเบา และก็ไหลไปได้ง่าย ถ้าเธอสร้างบ้านไว้บนทราย  เมื่อทรายไหลไป จะเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเรา? (ให้เด็กๆ ตอบ) ไม่ฉลาดเลยถ้ามีใครสักคนคิดจะสร้างบ้านไว้บนทราย เพราะบ้านจะพังลงได้ง่ายๆ

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเยซูเจ้าตรัสว่า ถ้าเราฟังพระวาจาของพระองค์ และไม่ปฏิบัติตาม เราก็เปรียบเหมือนคนโง่ที่พยายามสร้างบ้านไว้บนทราย ชีวิตของเราก็เช่นกัน เป็น “ชีวิตบนทราย”
ฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เรากระทำตามพระวาจาที่เราได้รับฟังด้วย พระองค์กล่าวว่า “จงรักเพื่อนบ้าน” เราก็รักพวกเขา พระองค์กล่าวว่า “จงให้อาหารแก่ผู้หิวโหย” และ “รักษาคนเจ็บป่วย” เราก็ต้องเอาใจใส่ดูแลบุคคลต่างๆ เหล่านี้ เมื่อเรากระทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงบอก เราก็ได้วางชีวิตของเราไว้บนฐานที่มั่นคง (ให้ผู้ใหญ่ที่แข็งแรงช่วยยกก้อนหินออกมาวางไว้ ครูวางเท้าบนก้อนหิน) เหมือนกับหินก้อนนี้ หินก้อนนี้ไม่ไหลไปเหมือนกับทราย  ให้เราทุกคนกระทำตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอน และดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางของพระองค์ นั่นคือ “ชีวิตบนหิน”