^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ชาวประมงหามนุษย์

ชาวประมงหามนุษย์
(แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด)

หัวข้อ             พระวรสาร
พระคัมภีร์       ขณะที่ทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องสองคน คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร กับอันดูร์น้องชาย กำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบ เพราะเขาเป็นชาวประมง พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” ทันใดนั้นเขาก็ละแหไว้ แล้วตามพระองค์ไป
(มธ 4:18-20)
อุปกรณ์         ให้หาผู้ใหญ่หรือคนที่สามารถแสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด แต่งตัวเป็นชาวประมง ถือเบ็ดตกปลา และกล่องใส่สิ่งยั่วยวนล่อใจต่างๆ เช่น แบงค์ใบละ 100 บาท 1 ใบ ทอฟฟี่ อมยิ้ม ฯลฯ ทำหน้ากากใบหน้ายิ้ม 1 อัน โคมไฟตั้งโต๊ะ 1 อัน กางเขนอันใหญ่ 1 อัน และถ้าหาได้ควรหากางเขนเล็กๆ ไว้สำหรับแจกเด็กๆ คนละ 1 อัน เมื่อจบการเรียน

เนื้อหา
มีใครในพวกเราเคยไปตกปลาบ้าง ? (ให้เด็กๆ ตอบ) การตกปลาเป็นงานอดิเรกที่สนุก ในพระคัมภีร์บอกเราว่า บรรดาศิษย์คนแรกๆ ของพระเยซูเจ้ามีอาชีพเป็นชาวประมง
อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ครูอยากบอกพวกเธอเกี่ยวกับการตกปลาให้มากกว่านี้ แต่ครูไม่มีเครื่องมือในการตกปลา (ผู้แสดงท่าทางเข้ามาในห้อง) ดูสิ! ทำไมบังเอิญจังที่มีชาวประมงเข้ามาในนี้ ครูคิดว่าเราคงได้รู้เรื่องการตกปลามากขึ้น
สวัสดีจ๊ะชาวประมง (ผู้แสดงคำนับและโบกมือให้กับเด็กๆ) เราพึ่งจะได้เรียนรู้ว่าศิษย์คนแรกๆ ของพระเยซูเจ้าเป็นชาวประมง พวกเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการจับปลาให้มากกว่านี้ คุณจะช่วยแสดงเครื่องมือในการจับปลาของคุณให้เราดูได้หรือไม่? (นำคันเบ็ด เชือก เบ็ด และเหยื่อในการตกปลา อธิบายให้เด็กๆ เห็นว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ใช้ในการตกปลาได้อย่างไร)
เราสามารถเป็นชาวประมงหามนุษย์ดังเช่นที่บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้กระทำ ครูแปลกใจว่าเขาใช้เหยื่ออะไรในการจับมนุษย์? คิดว่าคงไม่มีใครในพวกเราจะจับหนอนเป็นเหยื่อ
(ผู้แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูดนำกล่องใส่สิ่งยั่วยวนต่างๆ ออกมาชูแบงค์ 100 บาท และเริ่มล่อใจบรรดาเด็กๆ) เงิน? พวกเธอคิดว่าเราสามารถจับมนุษย์ให้มาหาพระเยซูเจ้าด้วยการให้เงินแก่พวกเขาหรือ? พวกเธอคิดอย่างไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ฉันคิดว่าเงินคงใช้ไม่ได้ คุณมีอะไรในกล่องเหยื่ออีกที่จะใช้ล่อ?
(ผู้แสดงท่าทางโดยไม่ใช้คำพูด นำเอาอมยิ้มและทอฟฟี่ออกมาจากกล่อง นำไปล่อใจเด็กๆ) อมยิ้ม ทอฟฟี่? เด็กๆ ชอบทอฟฟี่ แต่ถ้าอมมากเกินก็ไม่ดี พวกเธอคิดว่าเราสามารถจับมนุษย์ให้มาหาพระเยซูเจ้าด้วยการให้อมยิ้มแก่พวกเขาหรือ? (ให้เด็กๆ ตอบ)
เสียใจ ครูคิดว่า อมยิ้ม ทอฟฟี่คงใช้ไม่ได้ (ผู้แสดงทำท่าคิ้วขมวดคิด) คุณมีอะไรในกล่องที่จะใช้ได้อีกไหม?
(ผู้แสดงหยุดคิดชั่วขณะ แล้วก็ดึงหน้ากากใบหน้ายิ้มออกมา)
ใบหน้าที่มีความสุขหรือ? หนูคิดว่ามนุษย์จะมาหาพระเยซูเจ้าถ้าเราสัญญาว่าพวกเขาจะมีความสุขตลอดไปหรือ? อาจจะได้นะ แต่ฉันคิดว่าเราไม่ควรสัญญากับมนุษย์ในเรื่องนี้ เพราะเราไม่สามารถกระทำได้ พวกหนูคิดอย่างไร? (ให้เด็กๆ ตอบ)
จะทำอย่างไรดี เหยื่อของเราใช้จับมนุษย์ไม่ได้ คุณมีอะไรอยู่ในกล่องอีกบ้างหรือไม่?
(ผู้แสดงชูโคมไฟตั้งโต๊ะ แล้วนำกางเขนอันใหญ่ออกมา)
กางเขน   ใช่แล้ว   พระเจ้าทรงใช้กางเขนเพื่อนำมนุษย์มาหาพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงรักเรามากจึงทรงส่งพระบุตรแต่พระองค์เดียวลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา ถ้าเราเชื่อในพระเยซูเจ้า เมื่อเราตายเราจะไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์
กางเขนเป็นเหยื่อเพียงอย่างเดียวที่สามารถจับมนุษย์ให้มาหาพระเยซูเจ้าได้ เมื่อเราบอกกับคนอื่นๆ ว่าพระเยซูเจ้าทรงรักเรามาก ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา พวกเขาก็จะยอมให้เราจับ (ผู้แสดงยิ้มด้วยความภูมิใจ)
คุณคิดว่ามีอะไรอย่างอื่นที่ใช้เป็นเหยื่อล่อได้อีกหรือไม่? (ผู้แสดงมองลงไปในกล่องของตน และหยิบกางเขนเล็กๆ ออกมา) ให้หนูหยิบกางเขนกลับไปบ้านได้คนละ 1 อัน ตลอดสัปดาห์นี้ให้ใช้กางเขนนี้เพื่อบอกเพื่อนของหนู 1 คน เกี่ยวกับความรักของพระเยซู แล้วพวกหนูก็จะเป็นชาวประมงหามนุษย์ (ครูแจกกางเขนเด็กๆ คนละ 1 อัน)

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8345
16498
71272
402437
816522
16638804
Your IP: 18.232.125.29
2020-02-27 21:42

สถานะการเยี่ยมชม

มี 255 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk