แสงสว่างส่องโลก

หัวข้อ    การเป็นพยานยืนยัน
พระคัมภีร์          ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างส่องโลก... ในทำนองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์ เพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ (มธ 5:14,16)
อุปกรณ์          ไม้ขีดไฟ เทียน ไฟแช็ค ไฟฉาย โคมไฟตั้งโต๊ะ และผู้ช่วยปิดเปิดไฟ

เนื้อหา
พวกหนูเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าตัวหนูเป็นแสงสว่าง? (ให้เด็กๆ ตอบ)
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่าง”    ให้เราฟังพระวาจาของพระองค์
 

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าเราอาศัยในโลกที่มืดมน ดังนั้น พระองค์จึงทรงส่งศิษย์ของพระองค์ออกไปเพื่อนำแสงสว่างไปสู่ความมืด
วันนี้ครูนำแสงสว่างต่างๆ ชนิดกันมาให้พวกเราดู และอยากให้พวกเราแต่ละคนคิดว่าเราเป็นแสงสว่างแบบใด
(ครูปิดไฟและจุดไม้ขีด) ไม้ขีดไฟถึงแม้จะเล็กแต่ก็ให้แสงสว่างได้มาก แต่ก็ดับไปอย่างรวดเร็ว (เปิดไฟ)
(จุดเทียน และปิดไฟ) แสงเทียนดีกว่าแสงของไม้ขีดไฟ เพราะอยู่ได้นานกว่า แต่แสงของเทียนริบหรี่ แสงสว่างของบางคนก็เหมือนกับแสงเทียนนี้ ลุกไหม้ชั่วขณะ ให้แสงสว่างที่ดี แล้วก็ริบหรี่ดับไป (ดับเทียนและเปิดไฟ)
(จุดไฟแช็ค และปิดไฟ) ครูชอบแสงแบบนี้  เพราะสามารถพกติดตัวไปไหนๆ ได้สะดวก สามารถนำออกมาใช้ได้ในเวลาที่ต้องการ (ปิดและเปิดไฟแช็ค 2-3 ครั้ง)   แสงสว่างของบางคนเหมือนกับแสงของไฟแช็คเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิด (เปิดไฟ)
(เปิดไฟฉาย และปิดไฟ) บางทีความสว่างของเราอาจจะเหมือนกับไฟฉาย เราสามารถนำไฟฉายไปในสถานที่มืดๆ หรือเมื่อเราต้องการหาของบางอย่างที่เราทำหาย ถ้าพวกหนูคิดว่าแสงสว่างของพวกหนูเหมือนกับแสงไฟฉาย หนูก็ต้องใช้ถ่านไฟฉายชนิดดี
(ชูโคมไฟตั้งโต๊ะ) นี่ก็เป็นแสงสว่างที่พิเศษชนิดหนึ่ง ที่เราสามารถเปิดหรือปิดด้วยสวิสไฟ (เปิดและปิดโคมไฟ) แต่ไฟจากโคมไฟก็สามารถดับได้เช่นกัน
ทุกสิ่งเหล่านี้ที่นำแสงสว่างมาให้ล้วนมีความสำคัญ แต่ทุกๆ อย่างนี้ต้องเชื่อมโยงกับแหล่งกำเนิดของพลังงาน     จึงสามารถให้แสงสว่างได้
เมื่อพระเยซูเจ้าทรงขอให้เราเป็นแสงสว่างส่องโลก พระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงเป็นแหล่งกำเนิดของแสงให้กับเรา แสงของเราจึงไม่มีวันดับ เพราะพลังงานของเรามาจากพระเยซูเจ้า มนุษย์ทุกคนจะเห็นแสงสว่างของเราเมื่อเราแสดงความรักต่อพระเจ้า และต่อผู้อื่น แล้วพวกเขาก็จะสรรเสริญพระเจ้า
แสงของพวกหนูอาจจะเล็ก (ชูไม้ขีดไฟ) หรืออาจจะใหญ่โต  (ชูไฟฉาย และโคมไฟ) แต่ไม่ว่าจะเป็นแสงชนิดใด พวกหนูก็ได้รับพลังงานจากความรักของพระเยซูเจ้า     และความรักของพระองค์ก็ไม่เคยมอดไหม้