แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การสนทนาเกี่ยวกับเท้า

หัวข้อ    พระศาสนจักร
พระคัมภีร์      ร่างกายไม่ได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียว แต่มีอวัยวะหลายส่วน  ถ้าเท้าจะกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่มือ จึงไม่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย” แต่เท้าไม่ได้เป็นอวัยวะของร่างกายน้อยกว่าอวัยวะส่วนอื่น เพราะเป็นเพียงเท้า
(1คร 12:14-15)
อุปกรณ์       วางรองเท้าผู้ชายคู่ใหญ่ๆ 1 ข้าง ไว้บนเก้าอี้ที่เด็กสามารถเห็นได้ ให้มีผู้ช่วยที่เป็นผู้ใหญ่ 1 ท่าน แต่ต้องอยู่ในที่ที่เด็กไม่สามารถเห็นเขาได้ แต่ให้เขาใช้ไมโครโฟน และมีบทของละครไว้เพื่ออ่าน

เนื้อหา

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ช่างเป็นข้อความในพระคัมภีร์ที่แปลก!  พวกหนูลองนึกภาพเท้าไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย? (ให้เด็กๆ ตอบ)
เราน่าจะสำรวจดูเท้าของเราเพื่อให้แน่ใจว่ายังเชื่อมโยงอยู่กับร่างกาย (ให้เวลาเด็กสำรวจเท้าของเขา) เท้าของทุกคนยังคงติดอยู่กับร่างกายของแต่ละคนหรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ)        ดีมาก! เท้าข้างนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ติดอยู่กับร่างกาย (ชี้ไปที่รองเท้า)   ให้เรามาดูกันว่าเท้าข้างนี้รู้สึกอย่างไรในการเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
ผู้พูด     สวัสดี คุณเท้า ขอบคุณที่คุณกรุณามา (ทุกครั้งที่ถามคำถามแล้วให้เอาไมโครโฟนไปไว้ที่รองเท้า เสมือนว่ารองเท้าเป็นผู้ตอบ)
เท้า    (ผู้ช่วยที่เป็นผู้ใหญ่)  ขอบคุณที่เชิญฉันมา
ผู้พูด    คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย?
เท้า      ใช่! เคยคิดหลายครั้ง พวกเราเป็นเท้าที่ไม่น่ารัก คุณรู้หรือไม่      มือช่างสวยงาม หูก็เป็นสิ่งที่จำเป็น ปากสามารถใช้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และจมูกก็มีรูปร่างและขนาดต่างๆ กัน แต่เราเป็นเท้าดูแล้วตลกดี
ผู้พูด       ฉันคิดว่าคุณเป็นเท้าที่ดูดีนะ
เท้า     ถ้าไม่เปรียบกับแขน แขนแข็งแรง คอที่ระหงสวมสร้อยที่มีราคาแพง ไม่แปลกใจเลยที่คนมักจะเก็บพวกเราไว้ในรองเท้า พวกเขาเพียงแค่ไม่อยากเห็น  เท่านั้นยังไม่พอพวกเขายังมีคำวิจารณ์ที่โหดร้ายเรื่องกลิ่นของเท้า มันสร้างความเจ็บปวดให้เรา คุณรู้หรือไม่
ผู้พูด      แต่เราต้องการคุณนะ คุณเท้า ใช่ไหมจ๊ะเด็กๆ (ให้เด็กๆ ตอบ) ถ้าไม่มีคุณ พวกเราไม่สามารถเดิน  วิ่ง หรือแม้แต่จะยืน เราเก็บคุณไว้ในรองเท้าเพื่อป้องกันคุณ เพราะเราต้องการคุณมาก
เท้า    เหรอ! ฉันไม่รู้
ผู้พูด       เราจำเป็นต้องมีเท้าในร่างกาย   พระคัมภีร์ก็ได้กล่าวไว้เช่นนี้ด้วย เราพึ่งฟังก่อนที่จะสนทนากับคุณ  พระเจ้าประทานงานให้แต่ละส่วนของร่างกายกระทำ พระศาสนจักรก็แบบเดียวกัน ทุกคนเป็นคนสำคัญ และเราต้องการซึ่งกันและกัน
เท้า     ถ้างั้น ตามที่คุณพูดมาฉันคิดว่าฉันคงเป็นสิ่งที่น่ารัก และสำคัญถึงแม้ฉันจะไม่เป็นที่ได้รับการสนใจเท่าใดนัก
ผู้พูด       พระเจ้าต้องการพวกเราทุกคนให้ทำงานของพระองค์ ฉันดีใจที่คุณเป็นเท้า ขอบคุณมากคุณเท้า ที่กรุณามาเยี่ยมเยียนเราในวันนี้
เท้า    ขอบคุณที่เชิญฉันมา

พวกเรามีใครบ้างที่เคยรู้สึกว่าตนไม่เป็นที่ต้องการเหมือนกับ  คุณเท้า? (ให้เด็กๆ ตอบ) เมื่อใดก็ตามที่พวกหนูรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการ ให้คิดถึงบทสนทนาที่เราได้คุยกับคุณเท้าในวันนี้ เราทุกคนเป็นคนสำคัญของพระเจ้า