วงดนตรีพระศาสนจักร

หัวข้อ    พระพรฝ่ายจิตใจ
พระคัมภีร์        พระพรพิเศษมีหลายอย่าง แต่มีพระจิตเจ้าองค์เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว กิจการมีหลายอย่าง  แต่มีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงกระทำทุกอย่างในทุกคน (1คร 12:4-6)
อุปกรณ์         เครื่องดนตรีอะไรก็ได้ ชนิดเดียวกันสัก 3 ชิ้น  และเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกเท่าที่หาได้

เนื้อหา

พวกเรามีใครเล่นดนตรีเป็นบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) วันนี้เราจะรวมความสามารถในด้านนี้เข้าด้วยกัน เราจะเริ่มวงดนตรีของพระศาสนจักร ทุกๆ วัดต้องการหนึ่งวง เราจะเริ่มวงของเราด้วย (บอกเชื่อเครื่องดนตรีที่ครูเตรียมมา) มีใครเล่นเป็นบ้าง? (เลือกอาสาสมัคร 3 คน ตามจำนวนเครื่องดนตรี)

ให้เราเริ่มเล่นด้วยเพลง “หากว่าเรากำลังสบาย จงปรบมือพลัน…” (หรืออาจจะใช้เพลงอื่นๆ ก็ได้)
(เมื่อร้องเพลงไปได้สักครู่ ให้เด็กๆ หยุด) เดี๋ยวก่อน! มีบางอย่างผิดปกติในวงดนตรีของเรา เพราะทุกคนเล่นดนตรีชนิดเดียวกันหมด ก็ไม่เป็นวงสินะ
พระคัมภีร์บอกเราว่าพระศาสนจักรก็ประสบปัญหาเดียวกันนี้ ทุกๆ คนต้องการกระทำในสิ่งเดียวกัน ถ้ามีใครกระทำอะไรที่แตกต่างออกไป คนเหล่านี้ก็จะถูกหัวเราะเยาะ แต่นักบุญเปาโลมีคำแนะนำที่ดีให้พระศาสนจักร
 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระพรความสามารถต่างๆ ของเรา เหมือนกับเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ในวงดนตรี ถ้าทุกคนเล่นเครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน เสียงดนตรีก็คงจะไม่มีชีวิตชีวา แต่ถ้าเครื่องดนตรีหลายๆ ชนิดเล่นโทนเสียงที่แตกต่างกันก็จะทำให้ดนตรีนั้นไพเราะ เมื่อครูมองดูพวกเราแต่ละคน ครูทราบว่าพระเจ้าประทานพระพรที่แตกต่างกันให้เราแต่ละคน (ครูอาจจะยกตัวอย่างโดยเรียกชื่อเด็กที่ทราบว่าเขามีความสามารถพิเศษบางอย่างให้เด็กๆ ได้เข้าใจมากขึ้น) พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราใช้พระพรที่แตกต่างกันนี้เพื่อช่วยเหลือกันและกัน
เอาละให้เรามาดูว่าเราสามารถพัฒนาวงดนตรีของเราได้ไหม (ครูแจกเครื่องดนตรีอื่นๆ ให้เด็กเล่น) เอาละ เราจะสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน (ครูนำเด็กร้องเพลง)