แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รักษาไว้

หัวข้อ    ความร่วมมือกัน
พระคัมภีร์       พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นประกาศก บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี บางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับงานรับใช้ เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า (อฟ 4:11-12)
อุปกรณ์    ลูกโป่งเท่ากับจำนวนเด็ก และอีก 5-6 ใบให้เป่าเตรียมไว้

เนื้อหา

(ครูชูลูกโป่งให้เด็กดู) ใครชอบลูกโป่งบ้าง? (ให้เด็กๆ ตอบ) ครูนำลูกโป่งมาจำนวนหนึ่ง ใครอยากได้บ้าง? (ครูเลือกเด็กมา 1 คน) ถ้าหนูสามารถเก็บลูกโป่งที่ครูปล่อยออกไปได้หมดทุกใบได้ภายใน 1 นาที โดยเก็บในขณะที่ลูกโป่งลอยอยู่ในอากาศไม่ใช่เก็บจากพื้น หนูจะได้เป็นเจ้าของลูกโป่งทุกใบ หนูจะทำได้ไหม (ให้เด็กๆตอบ) ครูโยนลูกโป่งขึ้นไป คนอื่นๆคอยเป็นผู้ให้กำลังใจเพื่อน (ลูกโป่งจะตกถึงพื้นก่อน 1 นาที)
โอ้! แย่จัง จริงๆ แล้วครูอยากให้ลูกโป่งทั้งหมดนี้แก่หนู  แต่ถ้าทุกคนช่วยกัน เราน่าจะทำให้ลูกโป่งสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานกว่านี้ และทุกคนก็จะได้ลูกโป่งคนละ 1 ใบ เมื่อครูโยนลูกโป่งขึ้นไปแล้วให้พวกเราช่วยกันรักษาไว้อย่าให้ลูกโป่งตกลงบนพื้น เพื่อเพื่อนของเราจะเก็บได้ทันเวลา
ทุกคนพร้อมหรือยัง เอาละ เริ่มได้ (ครูโยนลูกโป่งขึ้นไป)
เมื่อเวลาผ่านไป 1 นาที ครูเรียกเด็กๆ ให้กลับนั่งที่เดิม
 

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนในพระศาสนจักรทำงานร่วมกัน เหมือนกับเมื่อสักครู่ที่เราได้ช่วยกันทำให้ลูกโป่งลอยอยู่ในอากาศ เพื่อเพื่อนของเราจะสามารถเก็บได้ทันก่อนที่จะตกลงบนพื้น พระเจ้าประทานพระพรต่างๆ มากมายและแตกต่างกันให้กับมนุษย์เพื่อช่วยเหลือพระศาสนจักร ผู้อภิบาล และครู ต่างก็มีพระพรความสามารถเป็นพิเศษ พวกเราแต่ละคนก็เช่นกัน พระเจ้าปรารถนาให้เราใช้พระพรความสามารถของเรา เมื่อเราทำงานร่วมกัน เราสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ให้สำเร็จลงได้เพื่อพระอาณาจักรพระเจ้า
ครูจะแจกลูกโป่งให้พวกเราคนละใบ เพื่อเป็นที่ระลึกว่าเรามีความสนุกสนานแค่ไหนที่ได้ร่วมมือกันในวันนี้