แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ท่านจะทำอะไรกับหนังสือที่สวยงามเล่มนี้

หัวข้อ    พระคัมภีร์
พระคัมภีร์       พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์สำหรับสอน  ว่ากล่าวตักเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขและอบรมให้ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพร้อมสรรพสำหรับกิจการดีทุกอย่าง 
(2ทธ 3:16-17)
อุปกรณ์         พระคัมภีร์ภาษาต่างๆ และขนาดที่แตกต่างกัน พยายามหาพระคัมภีร์สำหรับเด็กมาด้วย และเตรียมกระดาษแผ่นเท่าๆ กัน 1 ปึก โต๊ะพับได้ 1 ตัว

เนื้อหา

วันนี้ครูนำหนังสือมหัศจรรย์เล่มหนึ่งมา (ชูพระคัมภีร์ให้เด็กดู) พวกหนูรู้จักหนังสือเล่มนี้หรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ) ถูกต้องนี่คือหนังสือ         พระคัมภีร์ ครูจะแสดงให้พวกหนูดูว่าเขาใช้พระคัมภีร์อย่างไร
(วางพระคัมภีร์ลงบนโต๊ะ) มีคนเป็นจำนวนมากที่มีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้าน พวกเขาวางพระคัมภีร์ไว้บนโต๊ะ  บางครั้งก็ใช้พระคัมภีร์เป็นที่             ทับกระดาษ เพื่อไม่ให้กระดาษปลิว (วางพระคัมภีร์ไว้บนกองกระดาษ)
บางครั้งผู้ที่เป็นพยานในการพิจารณาคดีสาบานตนโดยใช้              พระคัมภีร์ (ครูเปิดพระคัมภีร์และวางมือของเด็กบนพระคัมภีร์) ตำรวจศาลจะถามพยานว่า “ท่านสาบานว่าจะพูดแต่ความจริงทุกอย่าง มิใช่เป็นอย่างอื่น ในความช่วยเหลือของพระเจ้าหรือ?”   (ครูให้เด็กแตะพระคัมภีร์)   พวกหนูจะต้องไม่พูดโกหกขณะที่มือของหนูวางอยู่บนพระคัมภีร์ ใช่หรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ )
ครูเคยได้ยินมาว่าพระคัมภีร์ช่วยชีวิตคน (ครูเอาพระคัมภีร์ใส่ในกระเป๋าเสื้อ) ในระหว่างสงครามทหารบางคนเก็บหนังสือพระคัมภีร์ของเขาไว้ในกระเป๋าเสื้อ  เมื่อเขาถูกยิง ลูกกระสุนทะลุเข้าไปในกระเป๋าเสื้อที่ใส่พระคัมภีร์ และเขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลย เป็นเรื่องอัศจรรย์จริงหรือไม่?
พระคัมภีร์นำพระพรยิ่งใหญ่มาให้เราด้วย ถ้าเราจะให้ของขวัญใครสักคน แล้วไม่รู้ว่าจะให้อะไรดี ให้พระคัมภีร์สิ พระคัมภีร์มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ กัน (ครูให้เด็กดูพระคัมภีร์ชนิดและขนาดต่างๆ ที่เตรียมมา) ครูรู้วิธีใช้พระคัมภีร์อีกแบบหนึ่ง พวกหนูคิดว่าคือวิธีอะไร(ให้เด็กๆ ตอบ)
เราสามารถอ่านพระคัมภีร์ คนเป็นจำนวนมากมีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้าน แต่ไม่เคยอ่าน ให้เราฟังสิ่งที่นักบุญเปาโลได้บอกกับทิโมธีเพื่อนของท่านเรื่องพระคัมภีร์
 

 

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์เป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบแก่เรา พระคัมภีร์ไม่มีประโยชน์จนกว่าเราจะได้อ่าน  นักบุญเปาโล กล่าวว่า เราสามารถใช้พระคัมภีร์เพื่อสอน และช่วยเหลือผู้อื่นให้ดำรงชีวิตอยู่ในวิถีทางของพระเจ้า พระคัมภีร์บอกเราถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าต่อชาวอิสราเอล และประชากรทุกคน ในพระคัมภีร์ยังบอกเราว่าพระเยซูเจ้าทรงสัญญา พระองค์ทรงสอน รับใช้ รับทนทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างไร พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ แต่จะไม่ช่วยอะไรเราได้เลยถ้าเราไม่อ่าน
การอ่านพระคัมภีร์บางครั้งก็ยากสำหรับเด็กๆ  แต่คุณพ่อและคุณแม่ของพวกเราสามารถช่วยพวกเราได้ (ให้เด็กๆ ดูหนังสือพระคัมภีร์สำหรับเด็ก)
หนังสือพระคัมภีร์มิใช่เป็นที่ทับกระดาษที่สวยงาม และช่วยให้ผู้ที่เป็นพยานในศาลจำไว้ว่าเขาจะต้องพูดแต่ความจริง แต่พระคัมภีร์เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ทรงประทานให้เรา ดังนั้นให้เราอ่านพระคัมภีร์กันเถิด