ฟองสบู่

หัวข้อ    พระวาจาของพระเจ้า
พระคัมภีร์       หญ้านั้นก็เหี่ยวแห้ง ดอกไม้นั้นก็ร่วงโรย  แต่พระวาจาของพระเจ้าของเราจะยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์ (อสย 40:8)
อุปกรณ์         หลอด และน้ำสบู่สำหรับเป่าให้เกิดฟองอากาศ และต้องมั่นใจว่าถ้าพื้นปูด้วยพรมน้ำสบู่นี้จะไม่ทำให้พรมเปื้อน

เนื้อหา

การเป่าฟองสบู่เป็นการเล่นที่สนุกมาก  ดูนะ (ครูเป่าฟองสบู่) น่ารักดีจริงไหม? มีใครอยากเป่าฟองสบู่บ้าง? (ครูให้เด็กๆ เป่าฟองสบู่)
ฟองสบู่นี่ช่างสวยงาม น่ารัก มีสีสันในตัว แต่ก็เป็นความเศร้าชนิดหนึ่งด้วย เพราะฟองสบู่อยู่ได้ไม่นาน มันแตกแล้วก็สลายไป

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
ในพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ตลอดไป ต้นหญ้า และดอกไม้ อาจจะอยู่ได้นานกว่าฟองสบู่ แต่คงอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ต้องตายจากไปเช่นกัน คนเราเช่นกันสักวันหนึ่งเราก็ต้องตาย พระคัมภีร์บอกเราว่า พระวาจาของพระเจ้าจะยั่งยืนอยู่ตลอดไป
พระเยซูเจ้าคือพระวาจาทรงชีวิตของพระเจ้า พระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อประทานชีวิตนิรันดรให้กับเรา เรารู้ว่าเมื่อเราตายเราไม่ได้หายไปเหมือนกับฟองสบู่ แต่เราจะไปอยู่ในสวรรค์กับพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร
(ครูเป่าน้ำสบู่ให้เป็นฟอง) การเล่นฟองสบู่สนุกสนาน ฟองสวยงาม และจะอยู่ได้ไม่นาน แต่พระวาจาของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไป