แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรอบคอบ : ผู้รับใช้ที่กำลังทำงาน

หัวข้อ    ลักษณะผู้รับใช้
พระคัมภีร์    อุปมาเรื่องเงินตะลันต์ (มธ 25:14-30)
อุปกรณ์    ถ่ายเอกสารใบประกาศเกียรติคุณในหน้าถัดไป      เท่าจำนวนเด็ก แบงค์ 20 สัก 10 ใบ ถ้าในชั้นเรียนมีเด็กที่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ให้หาผู้ใหญ่มาช่วยสัก 2 คน

เนื้อหา

พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องชายคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไกล   ก่อนออกเดินทางชายผู้นี้ได้ให้เงินแก่ผู้รับใช้ของเขา
ให้ผู้รับใช้คนแรก 100 บาท (ครูชูแบงค์ 20 บาท 5 ใบ ให้เด็กๆ เห็น)  ผู้รับใช้คนนี้คิดแล้วคิดอีกว่าจะทำอย่างไรกับเงินของเจ้านาย ในที่สุดเขาตัดสินใจเอาเงินไปฝากธนาคาร  เขาจะได้ดอกเบี้ยเงินก็จะเพิ่มขึ้น (ครูชูแบงค์ 20 บาท 10 ใบ ให้เด็กๆ เห็น)
เมื่อชายผู้นั้นกลับจากการเดินทาง     เขามีความสุขมากในเรื่องผู้รับใช้ของเขา ท่านหาเงินมาเพิ่มได้อีก 100 บาท   ผู้เป็นนายกล่าว “ทำดีมาก ผู้รับใช้ที่ซื้อสัตย์”
ชายผู้นี้ได้ให้เงินกับคนใช้คนที่ 2 อีก 40 บาท (ชูแบงค์ 20 บาท 2 ใบ ให้เด็กดู) ผู้รับใช้คนที่สองนี้อาจจะถามผู้รับใช้คนแรกว่าเขาควรทำอย่างไรดี เพราะเขาเอาเงินไปฝากธนาคารเช่นเดียวกัน และได้เงินเพิ่มอีก 40 บาท (ชูแบงค์ 20 บาท 4 ใบ ให้ดู)
พวกหนูคิดว่าชายผู้นั้นจะกล่าวกับคนใช้ผู้นี้ว่าอย่างไร เมื่อเขากลับมา? (ให้เด็กๆ ตอบ)
ชายผู้นี้ได้ให้เงินกับคนใช้คนที่ 3 ด้วย 20 บาท คนใช้ผู้นี้กลัวว่าจะทำเงินหายจึงเก็บซ่อนเอาไว้ (เอาแบงค์ 20 บาท ซ่อนไว้ในโต๊ะ)
พวกหนูคิดว่าคนใช้ผู้นี้จะตอบนายว่าอย่างไร? (ให้เด็กๆ ตอบ) “แย่มาก! น่าอับอายเหลือเกิน” ผู้รับใช้คนที่สามน่าจะเอาเงินไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ย แทนที่จะเอาไปซ่อนไว้เฉยๆ
พระเยซูเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้เพื่อสอนว่า พระเจ้าทรงหวังให้เราเป็นคนฉลาด รู้จักใช้สิ่งที่พระองค์ประทานแก่เราให้เกิดประโยชน์ เป็นลักษณะของผู้รับใช้ คือดูแลเอาใจใส่สิ่งที่เป็นของเจ้านาย โลกและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระเจ้า
พระเจ้าประทานความสามารถพิเศษแก่เราทุกคน เราใช้ความสามารถนี้เพื่อรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น ครูอยากให้พวกหนูแต่ละคนคิดว่าพระประทานความสามารถพิเศษอะไรให้หนูบ้าง (ให้เวลาเด็กคิด) ทุกคนคงนึกออกแล้วใช่หรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ) ให้หนูคิดถึงบุคคลพิเศษ 1 คน ที่หนูรู้จัก และคิดว่าจะใช้ความสามารถพิเศษที่หนูมีเพื่อบริการรับใช้บุคคลท่านนั้นอย่างไร
(แจกใบประกาศเกียรติคุณที่เตรียมมาให้เด็กทุกคน) ให้พวกหนูเขียนความสามารถพิเศษที่ตนเองมี และเขียนชื่อบุคคลพิเศษของหนูลงใน ใบประกาศเกียรติคุณ (ถ้าเด็กไม่สามารถเขียนได้ให้ผู้ร่วมงานของครูช่วยเขียน)
ขอให้ทุกคนจำคำสัญญาที่เขียนไว้ในประกาศเกียรติคุณ และกระทำตาม เราจะมีความสุข ถ้าได้แบ่งปันความสามารถพิเศษที่เรามีเพื่อบริการรับใช้ผู้อื่น