foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ปฐก. 1:11 ​11-13 ​​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “แผ่นดิน​จง​ผลิต​หญ้า​เขียว คือ​พืช​ที่​มี​เมล็ด​และ​ไม้ผล​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​แต่ละ​ชนิด​บน​แผ่นดิน” และ​ก็​เป็น​เช่นนั้น​แผ่นดิน​ผลิต​หญ้า​เขียว พืช​ที่​มี​เมล็ด และ​ไม้ผล​ที่​มี​เมล็ด​ใน​ผล​แต่ละ​ชนิด ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​มี​เวลา​ค่ำ มี​เวลา​เช้า นับ​เป็น​วันที่​สาม 

ปฐก. 1:20 ​20-25 ​​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “​น้ำ​จง​ผลิต​สิ่ง​ที่​มี​ชีวิต​มากมาย นก​จง​โผ​บิน​ใต้​แผ่น​ฟ้า​เหนือ​แผ่นดิน” และ​ก็​เป็น​เช่นนั้น​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สัตว์​ทะเล​ขนาด​ใหญ่ สิ่งมีชีวิต​แต่ละ​ชนิด​ที่​แหวกว่าย​อยู่​ใน​น้ำ​ รวม​ทั้ง​นก​มี​ปีก​ทุก​ชนิด ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี​พระ​เจ้า​ทรง​อวยพร​สัตว์​เหล่า​นี้​ว่า “จง​มี​ลูก​มาก และ​เพิ่ม​จำนวน​ขึ้น​จน​เต็ม​ทะเล นก​จง​ทวี​จำนวน​บน​แผ่นดิน” มี​เวลา​ค่ำ มี​เวลา​เช้า นับ​เป็น​วันที่​ห้า​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “แผ่นดิน​จง​ผลิต​สัตว์​ทุก​ชนิด” ทั้ง​สัตว์เลี้ยง สัตว์​เลื้อย​คลาน และ​สัตว์ป่า และ​ก็​เป็น​เช่นนั้น​พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และ​สัตว์​เลื้อย​คลาน​ทุก​ชนิด​บน​พื้นดิน ​พระ​เจ้า​ทรง​เห็น​ว่า​ดี 

ปฐก. 1:26 ​26-27 ​​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่า “เรา จง​สร้าง​มนุษย์ ขึ้น​ตาม​ภาพลักษณ์​ของ​เรา ให้​มี​ความ​คล้ายคลึง กับ​เรา ให้​เป็น​นาย​ปกครอง​ปลา​ใน​ทะเล นก​ใน​ท้องฟ้า สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า และ​สัตว์​เลื้อย​คลาน​บน​พื้นดิน” พระ​เจ้า​ทรง​สร้าง​มนุษย์​ตาม​ภาพลักษณ์​ของ​พระ​องค์ ​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​เขา​ตาม​ภาพลักษณ์​ของ​พระ​เจ้า ​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​ให้​เป็น​ชาย​และ​หญิง ให้หาภาพสิ่งสร้างของพระเจ้า (ตามที่กำหนดด้านข้าง) ที่ซ่อนอยู่ในภาพนี้ จำนวน 12 ชนิด
ภายในเวลา 60 วินาที

คลิ๊กเพื่อเล่นเกม

creation