foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

bible test

สวัสดีครับ
พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับสถานที่กันบ้าง "การเดินทางในพระคัมภีร์" มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 7 นาที

*** เข้าสู่คำถาม ***