foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

bible test

สวัสดีครับ
พบกับหัวข้อทดสอบความรู้พระคัมภีร์กันอีกแล้วนะครับ คราวนี้เรามาทดสอบความรู้เกี่ยวกับหมวดทารกในพระคัมภีร์ คำถามหมวดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน เวลา 5 นาที

::: เข้าสู่คำถาม :::