แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
quiz
สวัสดีครับทุกท่าน

เราเฉลิมฉลองพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า แต่ละท่านคงจะมีความรู้สึก และประสบการณ์ที่ดีสำหรับการเฉลิมฉลองปัสกาในปีนี้นะครับ อยากเชิญชวนท่านให้เข้ามาทดสอบความรู้เกี่ยวปัสกากัน

สำหรับกฎกติกาก็ไม่มีอะไร เพียงแต่ท่านเข้าสู่คำถาม ก็สามารถที่จะทดสอบความรู้ของท่านได้เลยนะครับ
1. เข้าสู่คำถาม (คำถามมีทั้งหมด 20 ข้อ 20 คะแนน ใช้เวลา 10 นาที)
2. ลงชื่อผู้ตอบคำถาม
3. กด Start เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงครั้งเดียว หากท่านต้องการจะทราบว่าตอบถูกหรือผิด ให้กด Submit แล้วกด next เพื่อไปยังข้อต่อไป