แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
3fd6d77b61b09be973f6d1e21e0f6d49_1216229981เรื่อง การทดลองใจ (การถูกประจญ)
พระคัมภีร์ มัทธิว 4:1-11
ภาพรวม เด็กตามล่าการทดลองใจ “เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการถูกทดลองใจ” (ไม่เหมาะสำหรับเด็กเล็ก)
อุปกรณ์ กระดาษและดินสอ หรือปากกา
ประสบการณ์
อ่านพระคัมภีร์ มัทธิว 4:1-11
เวลานั้น พระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ปีศาจมาผจญพระองค์ เมื่อทรงอดอาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ทรงหิว ปีศาจผู้ผจญจึงเข้ามาใกล้  ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังเถิด” แต่พระองค์ตรัสตอบว่า “มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า มนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้น แต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า”ต่อจากนั้น ปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหาร แล้วทูลว่า “ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า จงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า พระเจ้าทรงสั่งทูตสวรรค์เกี่ยวกับท่าน ให้คอยพยุงท่านไว้ มิให้เท้ากระทบหิน” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ในพระคัมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่า อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านเลย” อีกครั้งหนึ่งปีศาจนำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมาก ชี้ให้พระองค์ทอดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆ ของโลก แล้วทูลว่า “เราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่าน ถ้าท่านกราบนมัสการเรา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “เจ้าซาตาน จงไปให้พ้น ยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า จงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้น” ปีศาจจึงได้ละพระองค์ไป แล้วทูตสวรรค์ก็เข้ามาปรนนิบัติรับใช้พระองค์

ครู
♦ การถูกทดลองใจจากสิ่งต่างๆ หมายความว่าอะไร
♦ นักเรียนเคยรู้สึกหรือไม่ว่าบางครั้งมีบางคนมาชักชวนให้เรากระทำสิ่งที่ผิด  เหมือนกับปีศาจมาประจญพระองค์

  • แจกกระดาษและดินสอหรือปากกาให้แต่ละคน
  • เราจะออกไปตามล่าการทดลองใจ  ให้แต่ละคนเดินรอบบริเวณวัดหรือโรงเรียน  และดูว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทดลองใจเรา  ทุกครั้งที่พบสิ่งทดลองใจ เช่น  ขนม  วีดีโอเกม  หนังสือการ์ตูน ฯลฯ  ให้เขียนหรือวาดรูปลงในกระดาษ  แต่ห้ามหยิบของสิ่งนั้น  ให้เวลา 5 นาที  แล้วให้ทุกคนกลับเข้ามาในห้อง

การตอบรับ เมื่อกลับเข้ามาแล้ว  ถามเด็กๆ ว่าพวกเขาเขียนหรือวาดอะไรลงในกระดาษบ้าง
ครูถามว่า
•    ในจำนวนที่เขียนหรือวาด  มีอะไรที่นักเรียนรู้สึกว่าแปลกกว่าสิ่งอื่น
•    มีใครแตะต้องหรือหยิบสิ่งเหล่านั้นที่พบหรือไม่  ทำไม 
•    นักเรียนคิดว่ามีคนจำนวนมากที่ถูกทดลองใจจากสิ่งที่นักเรียนได้เขียนลงในกระดาษหรือไม่  ทำไม 
•    ทำไมนักเรียนจึงไม่ทำตามการทดลองใจนั้น 
•    นักเรียนคิดว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงต่อต้านการประจญของปีศาจ
•    วิธีการเอาชนะการประจญที่ดีที่สุดคืออะไร

ส่งท้าย
•    ให้เด็กแต่ละคนสำรวจสิ่งที่พวกเขาเขียนหรือวาดในกระดาษ ว่าสิ่งใดเป็นการถูกทดลองใจที่รุนแรงที่สุด  ให้ขีดเส้นใต้หรือวงกลมไว้  และเขียนใต้คำหรือภาพนั้นว่า  เขามีวิธีการที่จะเอาชนะการถูกทดลองใจในอนาคตได้อย่างไร เช่น  การโกง  โกหก  การลอกการบ้านเพื่อน  ก็ให้เขียนว่า “ฉันจะตั้งใจเรียนมากขึ้น  เพื่อจะไม่ต้องลอกการบ้านเพื่อน” ฯลฯ
•    ให้เด็กๆ จับคู่กันแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือกันและกันในการเอาชนะการถูกทดลองใจ และภาวนาพร้อมกัน “ข้าแต่พระเจ้า  ขอโปรดประทานพละกำลังให้ลูกสามารถเอาชนะการถูกทดลองใจด้วยเถิด  โปรดช่วยลูกให้กระทำตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า  อาแมน”