foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6605
9265
26026
135466
360810
18730518
Your IP: 3.219.167.194
2020-08-11 16:19

สถานะการเยี่ยมชม

มี 306 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ชื่อเรื่อง     คุณกับการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์  ( T.V. Commercials and You )

วัตถุประสงค์ 
1.     เพื่อทดสอบอิทธิพลของการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ต่อคุณและคุณค่าของคุณ
2.    เพื่อจะทราบว่ามีคุณค่าอะไรจากการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ดึงดูดใจคุณมากที่สุด
3.    เพื่อให้มีความเข้าใจชัดขึ้นในเรื่องคุณค่า  สิ่งสำคัญที่ต้องเลือกและระบบคุณค่าของคุณ

เวลาที่ใช้    ประมาณ   1  ชั่วโมง
เครื่องมือและอุปกรณ์
1.    ใบงานเรื่อง  คุณกับการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์   สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ๆ ละ  1 ชุด
2.    ปากกาหรือดินสอ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.    กิจกรรมขั้นนำเข้าสู่เรื่อง
    ผู้สอนอาจจะนำกิจกรรมดังนี้  คือในโลกธุรกิจที่ต้องการให้เราซื้อสินค้าต่าง ๆ นั้น    เขาดึงดูดความสนใจของเราในเรื่องความจำเป็นและความต้องการ ผ่านทางธุรกิจการโฆษณา   แผ่นโปสเตอร์    และการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์    ธุรกิจการโฆษณารวมทั้งการ-โฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์เหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าที่แน่นอนหลายอย่าง   และโดยการทดสอบการโฆษณาทางโทรทัศน์และธุรกิจการโฆษณาอื่น ๆ ที่ดึงดูดเรามากที่สุดพบว่า  เราสามารถมองเห็นคุณค่าของตนเองและสิ่งที่เราต้องเลือกก่อนสิ่งใดในช่วงเวลาเพียงแวบเดียว   

2.    งานสำหรับบุคคล
2.1    แจกในงานเรื่อง  คุณกับการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์   ให้ผู้ร่วมกลุ่มทุกคน
2.2    ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้ คือ  ให้ศึกษาคุณค่าที่โลกธุรกิจนำเสนอผ่านทางการโฆษณาทางโทรทัศน์  และธุรกิจโฆษณาอื่น ๆ    ถ้าคุณค่านั้นดึงดูดความสนใจของคุณมากให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องทางซ้ายมือ “ ดึงดูดใจมาก ”   ถ้าคุณค่านั้นดึงดูดความ-สนใจของคุณเพียงเล็กน้อยหรือไม่เลย  ให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องทางขวามือ  “ ดึงดูดใจเล็กน้อย /  ไม่เลย ”    และเพื่อที่จะแสดงระดับความดึงดูดใจให้ทำเครื่องหมายในตำแหน่งที่เหมาะสมตามเส้นที่กำหนดไว้ที่มิใช่กึ่งกลาง

3.    กิจกรรมกลุ่มย่อย
    แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ  4 – 6 คน เพื่อให้สมาชิกร่วมกันอภิปรายและแบ่งปันความรู้สึกของพวกเขา  รวมทั้งให้เหตุผลการเลือกด้วย   และขอให้พวกเขาช่วยแนะนำกันและกันให้แสดงคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในการเลือกและระดับความดึงดูดใจของพวกเขา

4.    การสนทนาซักถามเป็นกลุ่มใหญ่
    ผู้สอนจัดให้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดมารวมกัน    เพื่อการซักถาม    ความชัดเจน    และการพิจารณาทบทวนอีกครั้ง โดยอาศัยคำถามที่อาจจะใช้เป็นจุดเริ่มการสนทนาซักถามและพิจารณาทบทวนดังนี้
1.  เป้าหมายหลักของการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์คืออะไร
2.     การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ได้ละเลยคุณค่าที่สำคัญบ้างหรือไม่
3.     คุณคิดว่าการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น สิ่งจำเป็น  ทั้งทำให้เรามีความต้องการ  และมีความปรารถนาในสิ่งเหล่านั้นมากหรือไม่
4. เราสามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากอำนาจชักจูงที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะมีผลต่อเราและ      คุณค่าของเราได้อย่างไร
5.    กิจกรรมขั้นสรุป

สรุปกิจกรรมกลุ่มโดยการขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมเติมสิ่งต่อไปนี้ในใบงานหลังการพิจารณาทบทวนเงียบๆ สักครู่
1.  ฉันได้เรียนรู้อะไรจากแบบฝึกหัดนี้
2.  ฉันได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง  และดำเนินชีวิตต่อไปดังนี้

ดาวน์โหลดใบงาน

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk