แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ร่ม

14773a5937a66d-2.-Children-under-umbrellaหัวข้อ         การปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า
พระคัมภีร์     ข้าพระองค์จะขออยู่ในพลับพลาของพระองค์เป็นนิตย์ ขอให้ปลอดภัยอยู่ที่กำบังปีกของพระองค์ (สดด 61:4)
อุปกรณ์       ร่ม 2-3 คัน และเทปอัดเสียงฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

เนื้อหา

  • ผู้สอนเปิดเทปเสียงฝนตก ฟ้าร้อง  ฟ้าผ่า และถามเด็กๆ ว่า พวกเขาใช้ร่มครั้งสุดท้ายเมื่อใด? (ให้เด็กๆ ตอบ)
  • ดูเหมือนว่าเมื่อเราออกไปข้างนอกเรามักจะลืมเอาร่มไป และถ้าฝนตก เราก็จะเปียก วันนี้ครูนำร่มมา 2-3 คัน เพื่อช่วยพวกเราให้คิดถึงที่กำบัง และการปกป้องคุ้มครอง   มีใครจะช่วยครูกางร่มบ้าง? (ส่งร่มไปให้เด็กๆ)
  • ให้เราทุกๆ คนไปอยู่ใต้ร่ม (ครูให้เวลาเด็กๆ ไปเบียดกันอยู่ใต้ร่ม)
  • ร่มเล็กและธรรมดา เราสามารถใส่ไว้ในรถ หรือในกระเป๋าของเรา เราสามารถนำไปโรงเรียน และไปในที่ต่างๆ เมื่อฝนตก  เราสามารถใช้เพื่อป้องกันมิให้ตัวเราเปียก  ร่มมีหลายขนาด ขนาดเล็กเราติดตัวไปใช้กางเมื่อฝนตก ขนาดใหญ่เราใช้กันแดดชายทะเล
  • อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
  • ข้อความจากบทสดุดีที่ 61 นี้ เปรียบเทียบความเอาใจใส่ และการปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าอยู่ภายในพลับพลา (เต็นท์) ร่มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คล้ายพลับพลา (เต็นท์)    สามารถนำติดตัวไปยังที่ต่างๆ ได้ ไม่ว่าฝนจะตกหนักสักเพียงใด เราจะมีความอบอุ่นและปลอดภัยภายใต้ร่มของพระเจ้า   ในทุกหนแห่งที่เราไป   เรารู้ว่าเราได้รับการปกป้องคุ้มครองจากร่มแห่งความรักความเอาใจใส่ของพระเจ้า
  • ให้เราคิดเปรียบความรักของพระเจ้าเป็นดังร่ม ที่ให้ที่กำบังแก่เราในยามที่มีพายุรอบข้าง  พระองค์จะทรงช่วยเราให้ปลอดภัยเสมอ (เก็บร่มคืนจากเด็ก)