แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เพื่อนที่เราไว้ใจ

เรื่อง         ความไว้วางใจ
พระคัมภีร์    สุภาษิต 3:5-6
ภาพรวม     เด็กๆ เลือกบุคคลที่เขาไว้ใจในการแสวงหาขุมทรัพย์ของโจรสลัด
อุปกรณ์     ทอฟฟี่ (ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญเท่าจำนวนเด็ก)  ปากกาเส้นใหญ่  กล่องหรือกระดาษห่อของขวัญใส่ขนมหรือของเล่นเป็นขุมทรัพย์

ประสบการณ์    แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มแรกเป็นโจรสลัดที่แสวงหาขุมทรัพย์  กลุ่มที่สองและสามเป็นเพื่อน

 • ให้กลุ่มที่เป็นโจรสลัดออกไปรอนอกห้อง
 • บอกเพื่อนกลุ่มแรกว่า  ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่ใด  สิ่งที่กลุ่มนี้ต้องทำคือ  พยายามบอกกลุ่มโจรสลัดว่าขุมทรัพย์ซ่อนอยู่ที่ใด  ถ้ากลุ่มโจรสลัดเชื่อฟังท่าน แล้วพบขุมทรัพย์  เขาจะแบ่งขุมทรัพย์ที่พบให้ท่าน (ขณะที่ท่านบอก ต้องไม่ให้กลุ่มโจรสลัดได้ยิน) และให้บอกเพื่อนกลุ่มสองว่า หน้าที่ของพวกเธอคือ บอกอะไรก็ได้ เพื่อให้กลุ่มโจรเกิดความสับสน และไม่สามารถหาขุมทรัพย์เจอ
 • ให้ทั้งกลุ่มยืนอยู่มุมห้องกลุ่มละมุม  ห้ามออกจากมุมหรือแตะต้องตัวกลุ่มโจรสลัด  ห้ามพูดหรือส่งสัญญาณใดๆ ก่อนจะได้ยินคำว่า “บอกโจรสลัด”  แต่ละกลุ่มทำได้เพียงแค่ตะโกนบอกอย่างเดียวเท่านั้น
 • ให้กลุ่มโจรสลัดเข้ามาในห้อง  บอกกลุ่มโจรสลัดให้ค้นหาขุมทรัพย์ตามคำบอกของกลุ่มเพื่อน  เขามีเวลาเพียง 30 วินาที  ห้ามแตกกลุ่ม ต้องไปพร้อมกันทั้งกลุ่ม  จะเริ่มหาขุมทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้ยินคำว่า “โจรสลัดบุก”


การตอบรับ    ถ้ากลุ่มแรกชนะ  ให้นำขุมทรัพย์ที่ได้ออกมาแบ่งปันระหว่างกลุ่มแรกและกลุ่มโจรสลัด  ถ้ากลุ่มเพื่อนกลุ่มที่สองชนะให้นำขุมทรัพย์แบ่งกันภายในกลุ่ม
ครูถาม
กลุ่มโจรสลัด

 • ยากหรือไม่ที่จะทราบว่าใครพูดความจริง  ทำไม
 • กลุ่มตัดสินใจอย่างไรว่าจะเชื่อฝ่ายไหน

ทุกคน

 • กิจกรรมนี้คล้ายกับความไว้วางใจในชีวิตจริงของเราอย่างไร

อ่านพระคัมภีร์ สุภาษิต 3:5 – 6
จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น    

 • ไว้วางใจในพระเป็นเจ้าหรือไว้วางใจในมนุษย์ง่ายกว่ากัน  อธิบาย
 • วิธีใดบ้างที่เราสามารถแสดงความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า
 • พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า  “จงวางใจพระเป็นเจ้า  แล้วท่านจะประสบความสำเร็จ” หมายความว่าอย่างไร

ส่งท้าย    แจกทอฟฟี่ที่ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญและปากกาให้เด็กทุกคน  ให้เด็กอยู่ในความเงียบ  และนึกถึงเวลาที่ยากลำบากที่ต้องพึ่งความไว้วางใจในพระเป็นเจ้าเป็นพิเศษ  เช่น  ขอความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของสมาชิกในครอบครัว ฯลฯ  หลังจากนั้นให้เด็กแกะกระดาษห่อของขวัญที่ห่อทอฟฟี่ออก  และเขียนในกระดาษว่า “สุภาษิต 3:5 – 6”

 • ให้เด็กทานทอฟฟี่ได้

อธิบาย    เมื่อเราต้องต่อสู้ พยายามที่จะไว้วางใจพระเป็นเจ้า  ให้ดูพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ในกระดาษห่อทอฟฟี่และจำไว้ว่า “จงวางใจในพระเป็นเจ้าด้วยสุดจิตใจของท่าน  พระองค์ทรงมีคำแนะนำอันชาญฉลาด”