แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ทุกอย่างลบหมด

หัวข้อ          การให้อภัย
พระคัมภีร์      พระเจ้าตรัสว่า “เราคือผู้ให้อภัยความบาปทั้งสิ้นของเจ้า  ด้วยเห็นแก่เราเอง  เราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้า” (อสย 43:25)
อุปกรณ์        เตรียมเครื่องคิดเลขสัก 5-7 เครื่อง

เนื้อหา

  • ผู้สอนชูเครื่องคิดเลขให้เด็กๆ ดู และถามว่า พวกเรารู้จักสิ่งนี้หรือไม่? (ให้เด็กๆ ตอบ) นี่คือเครื่องคิดเลข สามารถ บวก ลบ คูณ หาร ได้โดยไม่ต้องใช้นิ้วนับ ครูได้ขอยืมเครื่องคิดเลขเหล่านี้มาจากเพื่อน เพื่อให้พวกเราได้ใช้ในวันนี้ พวกเรารู้วิธีใช้เครื่องคิดเลขหรือไม่ ใครใช้เป็นบ้าง?
  • (จะมีเด็กบางคนที่ยกมือ ครูแจกเครื่องคิดเลขให้เด็ก แต่ครูต้องมีเครื่องหนึ่งด้วย)
  • ให้เรามาดูว่าจะสามารถใช้เครื่องคิดเลขนี้บวกเลขได้อย่างไร  คนที่ไม่มีเครื่องคิดเลขให้ดูกับเพื่อนที่มี (ให้เวลาเด็กได้ตั้งตัวสักครู่)   ให้นักเรียนบวกเลข
  • 3+3+4+4+5+6+7 (ครูบอกช้าๆ ให้เด็กสามารถกดเครื่องคิดเลขได้ทัน) รวมแล้วได้เท่าไร? 32 ถูกต้อง! ครูก็ได้ 32 เช่นกัน ให้เราบวกอีกครั้ง
  • 2+3+4+5+6+7+8 ได้ผลลัพธ์เท่าไร?  35 ถูกต้อง!  ครูก็ได้ 35 เช่นกัน   เครื่องคิดเลขสามารถบวกเลขได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก   ให้เราบวกเลขอีกครั้ง
  • 7+9+4+6  ครั้งนี้บวกแล้วได้เท่าไร (เด็กๆ จะตอบว่าได้ 26) ครูไม่ได้เท่านี้ ครูต้องบวกผิดแน่ๆ เพราะครูได้ 25 พวกเธอได้ 26 ครูจะกดปุ่มลบหมด (CLEAR) และจะบวกใหม่อีกครั้ง ใช่แล้ว! พวกเธอบวกได้ถูกต้อง ครั้งนี้ครูก็บวกได้ 26
  • ปุ่มลบ (CLEAR) ปุ่มเล็กๆ นี้ครูชอบมาก  เพราะถ้าบวกผิดแค่กดปุ่มลบ (CLEAR) ทุกตัวเลขบนหน้าจอจะลบหมด และเราก็สามารถเริ่มบวกได้ใหม่อีกครั้ง

อ่านข้อความจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์บอกกับเราว่า พระเจ้าคือผู้ให้อภัยบาปทั้งสิ้นของเรา หลังจากที่เราได้รับการอภัยแล้ว พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาที่จะจดจำบาปของเรา เหมือนกับว่าพระองค์ทรงกดปุ่มลบ (CLEAR) ของเราแต่ละคน เพียงแค่พระองค์ทรงใช้พระหัตถ์สัมผัส บาปทุกประการของเราก็หมดสิ้นไปตลอดกาล

  • แน่นอน! เรารู้ว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดา   พระเจ้าทรงส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนม์เพื่อเรา สิ่งนี้มีค่ามหาศาล  เพราะการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า บาปทุกอย่างของเราได้รับการอภัย พระเจ้าทรงลบล้างบาปของเราออกไปเหมือนครูกดปุ่มลบ  (CLEAR)  ที่เครื่องคิดเลขเมื่อครูบวกผิด เราสามารถเริ่มใหม่ได้เสมอและไม่ต้องกังวลถึงความผิดที่ผ่านๆ มา  (ให้เด็กๆ ส่งเครื่องคิดเลขคืน)