DSC 0162 resize

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2015 (วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์) คุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่ที่ ประสงค์จะเป็นคริสตชนจำนวน 19 คน 

   โดยมี คุณพ่อวุฒิเลิศ      แห่ล้อม อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลัง     คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นนายจารีต และคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เป็นพิธีกรจัดลำดับขั้นตอนต่างๆ         ต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน (วันอาทิตย์สมโภชปัสกา) บรรดาผู้ใหญ่ที่ได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลังแล้วนั้นก็ได้มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาโดยพร้อมเพียงกันอีก    ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

นักบุญ-ชื่อ - นามสกุล

พ่อ-แม่ ทูนหัว

1

อันนา เพลินตา นิลพงษ์                    

อันนา เยาวภา นิ่มเสมอ

2

เอลิซาเบธ  พรพิมล คำลอย                

อันนา นิรมล  ภมรศิริโรจน์

3

มารีอา พัชรินทร์ บุญแมะ                   

เอลิซาเบธ ปราริชาติ โยธารักษ์

4

คริสติน่า นภาพร อินทนนท์ศักดิ์            

แบร์นาแด๊ต วาสนา ยุ่นประยงค์

5

เวโรนิกา นันท์นภัส ฤกษ์อุดมศักดิ์         

เทเรซา  พรทิพย์ เวียนวัฒนะ

6

มารีอา จันทร์ฉาย สุวรรณโชติ              

มารีอา  มะลิ  แสงประสิทธิ์

7

มารีอา   เอมอนัญญ์ ทาริทตียานันทน์   

โรซา  ลดารัตน์  ศิริจรรยากุล

8

อักแนส กนกกาญจน์ ณ บางช้าง          

มารีอา  จิรภา  ตุ้มกลีบ

9

ลูซีอา ศิรินทรา สุทธิประภา                

มารีอา  จิรภา  ตุ้มกลีบ

10

เซซีลีโอ ทรงศักดิ์ งามศรี                

อันตน  รักศักดิ์  เฉลิมอิสระชัย

11

หลุยส์ มารีย์ วรวุฒิ จิราสมบัติ            

ฟรังซิสเซเวียร์  นิวัติ  กิจเจริญ

12

เปโตร เอกกวีร์ พิทักษ์ธนัชกุล           

เปาโล ประกาศ จิตตกล

13

วาเลนติโน่ อานุภาพ วังบุญณโลธร       

หลุยส์ ปฐม เลิศทวีวิทย์

14

เปโตร    เริงวัน วิชราดิศัย                

เปาโล    เสริม   ขุมเพ็ชร์

15

ฟรังซิส อัสซีซี วสันต์ พิริยะ              

ยวง บัปติสตา วศิน   สาทรกิจ

16

ยอห์น ที่ 1 ภูริชญ์ อมตะสินธุ์            

ยวง บัปติสตา วศิน   สาทรกิจ

17

มัทธิว   มาวิน   ฤกษ์พินัย

ร็อค สมเจตน์  วรวิทย์ไพศาล

18

ยอห์น บอสโก เสฎฐวุฒิ นิยมสามารถ

ยาโกเบ จุลดิสถ์  แสงประสิทธิ์

19

ROCK  SAW SOE MIN TUN

Philip Robert Binyon


    สุดท้ายนี้ก็ขอวิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ พระผู้สร้าง โปรดอวยพรพวกเขา ให้อยู่ในศีลในพระพรของพระองค์เสมอ โปรดประทานพระจิตเจ้า     ส่องสว่างแก่พวกเขาในยามที่ทางเดินในชีวิตของพวกเขามืดมิด เพื่อพวกเขาจะได้มีความเชื่อ และสัตย์ซื่อกับพระองค์ตลอดไป อาแมน

 

DSC_0002_resize.JPG DSC_0003_resize.JPG DSC_0006_resize.JPG

DSC_0010_resize.JPG DSC_0012_resize.JPG DSC_0013_resize.JPG

DSC_0015_resize.JPG DSC_0016_resize.JPG DSC_0022_resize.JPG

DSC_0023_resize.JPG DSC_0024_resize.JPG DSC_0025_resize.JPG

DSC_0026_resize.JPG DSC_0028_resize.JPG DSC_0029_resize.JPG

DSC_0030_resize.JPG DSC_0031_resize.JPG DSC_0032_resize.JPG

DSC_0035_resize.JPG DSC_0040_resize.JPG DSC_0041_resize.JPG

DSC_0042_resize.JPG DSC_0043_resize.JPG DSC_0046_resize.JPG

DSC_0047_resize.JPG DSC_0048_resize.JPG DSC_0050_resize.JPG

DSC_0051_resize.JPG DSC_0053_resize.JPG DSC_0054_resize.JPG

DSC_0055_resize.JPG DSC_0056_resize.JPG DSC_0057_resize.JPG

DSC_0060_resize.JPG DSC_0061_resize.JPG DSC_0062_resize.JPG

DSC_0063_resize.JPG DSC_0064_resize.JPG DSC_0067_resize.JPG

DSC_0068_resize.JPG DSC_0069_resize.JPG DSC_0072_resize.JPG

DSC_0073_resize.JPG DSC_0074_resize.JPG DSC_0075_resize.JPG

DSC_0076_resize.JPG DSC_0077_resize.JPG DSC_0078_resize.JPG

DSC_0079_resize.JPG DSC_0080_resize.JPG DSC_0081_resize.JPG

DSC_0082_resize.JPG DSC_0083_resize.JPG DSC_0084_resize.JPG

DSC_0085_resize.JPG DSC_0086_resize.JPG DSC_0087_resize.JPG

DSC_0088_resize.JPG DSC_0089_resize.JPG DSC_0090_resize.JPG

DSC_0091_resize.JPG DSC_0092_resize.JPG DSC_0093_resize.JPG

DSC_0094_resize.JPG DSC_0095_resize.JPG DSC_0096_resize.JPG

DSC_0097_resize.JPG DSC_0098_resize.JPG DSC_0099_resize.JPG

DSC_0100_resize.JPG DSC_0101_resize.JPG DSC_0104_resize.JPG

DSC_0106_resize.JPG DSC_0107_resize.JPG DSC_0109_resize.JPG

DSC_0112_resize.JPG DSC_0113_resize.JPG DSC_0114_resize.JPG

DSC_0115_resize.JPG DSC_0116_resize.JPG DSC_0118_resize.JPG

DSC_0119_resize.JPG DSC_0120_resize.JPG DSC_0121_resize.JPG

DSC_0122_resize.JPG DSC_0123_resize.JPG DSC_0124_resize.JPG

DSC_0125_resize.JPG DSC_0126_resize.JPG DSC_0127_resize.JPG

DSC_0128_resize.JPG DSC_0129_resize.JPG DSC_0132_resize.JPG

DSC_0133_resize.JPG DSC_0134_resize.JPG DSC_0135_resize.JPG

DSC_0136_resize.JPG DSC_0137_resize.JPG DSC_0138_resize.JPG

DSC_0139_resize.JPG DSC_0140_resize.JPG DSC_0141_resize.JPG

DSC_0142_resize.JPG DSC_0143_resize.JPG DSC_0144_resize.JPG

DSC_0145_resize.JPG DSC_0150_resize.JPG DSC_0151_resize.JPG

DSC_0153_resize.JPG DSC_0154_resize.JPG DSC_0156_resize.JPG

DSC_0157_resize.JPG DSC_0159_resize.JPG DSC_0161_resize.JPG

DSC_0162_resize.JPG DSC_0163_resize.JPG DSC_0929_resize.JPG

DSC_0930_resize.JPG DSC_0932_resize.JPG DSC_0933_resize.JPG

DSC_0934_resize.JPG DSC_0936_resize.JPG DSC_0937_resize.JPG

DSC_0938_resize.JPG DSC_0941_resize.JPG DSC_0997_resize.JPG

DSC_0998_resize.JPG DSC_1007_resize.JPG DSC_1009_resize.JPG

DSC_1010_resize.JPG DSC_1011_resize.JPG DSC_1033_resize.JPG

DSC_1034_resize.JPG DSC_1035_resize.JPG DSC_1036_resize.JPG

DSC_1037_resize.JPG DSC_1038_resize.JPG DSC_1040_resize.JPG

DSC_1045_resize.JPG DSC_1049_resize.JPG DSC_1050_resize.JPG

DSC_1051_resize.JPG DSC_1168_resize.JPG DSC_1169_resize.JPG

DSC_1170_resize.JPG DSC_1171_resize.JPG DSC_1172_resize.JPG

DSC_1173_resize.JPG DSC_1174_resize.JPG DSC_1175_resize.JPG

DSC_1176_resize.JPG DSC_1177_resize.JPG DSC_1178_resize.JPG

DSC_1179_resize.JPG DSC_1180_resize.JPG DSC_1181_resize.JPG

DSC_1182_resize.JPG DSC_1183_resize.JPG DSC_1184_resize.JPG

DSC_1185_resize.JPG DSC_1186_resize.JPG DSC_1187_resize.JPG

DSC_1188_resize.JPG DSC_1189_resize.JPG DSC_1190_resize.JPG

DSC_1191_resize.JPG DSC_1192_resize.JPG DSC_1193_resize.JPG

DSC_1194_resize.JPG DSC_1195_resize.JPG DSC_1196_resize.JPG

DSC_1197_resize.JPG DSC_1198_resize.JPG DSC_1199_resize.JPG

DSC_1200_resize.JPG DSC_1201_resize.JPG DSC_1202_resize.JPG

DSC_1203_resize.JPG DSC_1204_resize.JPG DSC_1205_resize.JPG

DSC_1206_resize.JPG DSC_1207_resize.JPG DSC_1208_resize.JPG

DSC_1209_resize.JPG DSC_1210_resize.JPG DSC_1211_resize.JPG

DSC_1212_resize.JPG DSC_1213_resize.JPG DSC_1214_resize.JPG

DSC_1215_resize.JPG DSC_1216_resize.JPG DSC_1217_resize.JPG

DSC_1218_resize.JPG DSC_1219_resize.JPG DSC_1220_resize.JPG

DSC_1221_resize.JPG DSC_1222_resize.JPG DSC_1223_resize.JPG

DSC_1224_resize.JPG DSC_1225_resize.JPG DSC_1226_resize.JPG

DSC_1227_resize.JPG DSC_1228_resize.JPG DSC_1229_resize.JPG

DSC_1230_resize.JPG DSC_1231_resize.JPG DSC_1232_resize.JPG

DSC_1233_resize.JPG DSC_1234_resize.JPG DSC_1235_resize.JPG

DSC_1236_resize.JPG DSC_1237_resize.JPG DSC_1238_resize.JPG

DSC_1239_resize.JPG DSC_1240_resize.JPG DSC_1241_resize.JPG

DSC_1242_resize.JPG DSC_1243_resize.JPG DSC_1244_resize.JPG

DSC_1245_resize.JPG DSC_1246_resize.JPG DSC_1247_resize.JPG

DSC_1248_resize.JPG DSC_1249_resize.JPG DSC_1250_resize.JPG

DSC_1251_resize.JPG easter_01.jpg easter_02.jpg

easter_03.jpg easter_04.jpg easter_05.jpg

easter_06.jpg easter_07.jpg easter_08.jpg

easter_09.jpg easter_10.jpg easter_11.jpg

easter_12.jpg easter_13.jpg easter_14.jpg

easter_15.jpg easter_16.jpg