แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คู่มือแนวทางการปฏิบัติของคาทอลิกในการร่วมพิธีของศาสนาอื่น

image.aspความเป็นมา
การไหว้เช๊งเม้ง หมายถึงการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวจีน จะไปไหว้กันในช่วง 15 วันแรกของเดือน 3 ของทุกปี จะอยู่ประมาณปลายเดือนมีนาคม - ต้นเดือนเมษายน ส่วนใหญ่จะนิยมไหว้กันในวันที่ 5 เมษายนซึ่งทำให้เป็นปัญหาด้านจราจรทำให้รถติดมาก ต่อมาหลายครอบครัวเลือกวันที่จะไปไหว้ให้อยู่ภายใน 15 วันที่กำหนด โดยคำนึงถึงวันที่สะดวกของบรรดาญาติพี่น้องและลูกหลาน (เพราะบางคนมีหน้าที่การงานและการศึกษาเล่าเรียน)

ขั้นตอนในการไหว้
เมื่อไปถึงสุสาน ส่วนใหญ่จะไหว้ให้เสร็จในครึ่งวันเช้าแต่ถ้ามีความจำเป็นในเรื่องการเดินทางก็ไหว้ในช่วงบ่ายได้เช่นกัน สาเหตุที่ต้องไหว้ให้เสร็จก่อนเที่ยง เพื่อลูกหลานจะได้รับประทานอาหารร่วมกันในมื้อเที่ยงนั่นเอง

ผู้ถูกไหว้
1. เจ้าที่แป๊ะกง เป็นศาลเจ้าที่ประจำสุสาน โดยนำของ (ผลไม้ ขนม กระดาษ เช่น ทอง พวงมาลัย ฯลฯ) ลงไหว้ที่ศาลก่อนด้วยธูป 5 ดอก
2. ตั่วเฮีย หมายถึงพี่ใหญ่ที่ตายไปแล้วมาอยู่ก่อนผู้อื่น ส่วนใหญ่จะอยู่ตรงกลางของสุสาน ซึ่งต้องสักการะก่อนที่จะไปไหว้บรรพบุรุษของตนเอง ด้วยธูป 1 ดอก และของไหว้ที่จัดเตรียมไหว้เหมือนกับไหว้แป๊ะกง
3. เทพยดาแผ่นดินหรือโท้วตี่ซิ่ง (ซึ่งเป็นเจ้าที่แผ่นดิน ตรงหลุมฮวงซุ้ย) ต้องสักการะก่อนที่จะไหว้บรรพบุรุษของตนเอง ด้วยธูป 3 ดอกและของไหว้ที่จัดเตรียมไว้ชุดนี้จะมีของคาวเพิ่มด้วย เช่น หมู เป็ด ไก่ ฯลฯ และชุดผลไม้เหมือนไหว้แป๊ะกง  บรรพบุรุษที่หลุมฮวงซุ้ย ของไหว้ชุดนนี้จะมีครบทุกอย่างที่บรรดาญาติและลูกหลานจัดเตรียมมาโดยไหว้ด้วยธูปคนละ 1 ดอก 3 ครั้ง โดยประมาณธูปดอกแรกหมดดอก ก็ต่อด้วยดอกที่ 2 และ 3 พอครบ 3 ครั้ง ก็เผาชุดของใช้ส่งไปให้บรรพบุรุษในฮวงซุ้ย และบรรดาญาติที่ล่วงลับไปแล้วเป็นเสร็จพิธี จากนั้นญาติและลูกหลาน ก็ร่วมกันรับประทานอาหารในมื้อนั้น

แนวทางปฏิบัติของคริสตชนคาทอลิก
วันเช็งเม้ง เป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่สุสาน คริสตชนคาทอลิกที่สมรสกับคนจีนควรปฏิบัติดังนี้
1. การปฏิบัติบางอย่างที่สามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น การช่วยจัดเตรียมสิ่งของในการไหว้ การไหว้บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความรักและเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับซึ่งเป็นการกระทำที่ดี
2. การปฏิบัติบางอย่างที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ คือ การไหว้เจ้าที่แป๊ะกง การไหว้เทพยดาแผ่นดิน เป็นเรื่องของผู้ที่เชื่อเช่นนั้น คริสตชนเชื่อในการไหว้พระเจ้าสูงสุดเท่านั้น

คำสอนของพระศาสนาจักร
พระบัญญัติประการแรกห้ามเคารพนับถือพระอื่นนอกจากองค์พระเจ้าองค์เดียว ซึ่งทรงเผยแสดงให้กับประชากรของพระองค์ ห้ามการนับถือนอกรีตและการไร้ศาสนา