แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

doc00123920210305153912 0011

เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า

ช่างสงบยิ่งนัก ข้างๆ ท่านมีพระนางมารีย์ ผู้ซึ่งได้มอบชีวิตและความรักต่อพระเจ้า เมื่อพระนางตอบรับที่จะเป็นมารดาของพระเยซูเจ้า โยเซฟได้ดูแลพระนางมาเป็นเวลาหลายปี และตอนนี้พระนางก็ดูแลท่าน

และข้างๆ ท่านก็มีพระเยซูเจ้าด้วย พระองค์เป็นบุตรบุญธรรมของโยเซฟ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด โดยมีพระองค์อยู่เคียงข้าง ท่านไม่จำเป็นต้องกลัวความตายอีกต่อไป ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลอีกต่อไป อันที่จริง ความตายเป็นประตูไปสู่สวรรค์

บัดนี้ โยเซฟทำเพื่อพวกเราดังเช่นที่พระนางมารีย์และพระเยซูเจ้าทรงกระทำต่อท่าน ท่านอยู่ในตัวของเราขณะที่เราเตรียมตัวตาย

เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ท่านเตือนเราให้ตอบรับว่า “ครับ/ค่ะ” ต่อแผนการของพระเจ้า ท่านยังเตือนเราอีกว่า ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า ความตายไม่มีอีกต่อไป มันไม่สามารถเอาชนะเราได้ เพราะพระเยซูเจ้าได้ชนะความตายแล้ว

สำหรับเรา ความตายก็เป็นเหมือนกับความตายของโยเซฟ มันเป็นประตูไปสู่สวรรค์