แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

doc00123720210305153829 0011

บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง แม้ว่าเราจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เมื่อถึงจุดหนึ่งปัญหาก็จะเข้ามาในชีวิตของเรา โยเซฟเข้าใจในเรื่องนี้ และท่านก็ให้ความหวังและการปลอบโยนแก่ผู้คนเมื่อพวกเขาเจ็บปวด

โยเซฟต้องเผชิญกับความยุ่งยากและสิ่งที่ไม่คาดคิดในชีวิตของท่าน ตอนที่ท่านหมั้นกับมารีย์ โยเซฟก็คิดว่าชีวิตของพวกท่านคงจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบและมีความสุข ทว่าชีวิตของพวกท่านเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏต่อมารีย์และขอให้เธอเป็นมารดาพระบุตรของพระเจ้า

หลังจากที่เดินทางไปเบธเลเฮมอย่างเหน็ดเหนื่อย มารีย์กับโยเซฟหาที่พักสำหรับพวกเขาไม่ได้ บุตรของพวกท่านต้องเกิดท่ามกลางฝูงสัตว์ในถ้ำเพราะเป็นที่เดียวที่พวกท่านสามารถหาที่พักพิงได้

โยเซฟและมารีย์ต้องพบกับความเจ็บปวดหลังจากที่บุตรชายของพวกท่านหายไปเป็นเวลาหลายวัน หลังจากเดินทางไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเลม

กระนั้น เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น โยเซฟและมารีย์ก็มองว่านั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พวกท่านก็ไม่แน่ใจว่าทุกอย่างจะออกมาดีได้อย่างไร แต่พวกท่านก็วางใจในพระเจ้าว่า พระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งผ่านไปด้วยดี แบบอย่างของโยเซฟและมารีย์ปลอบโยนเราเมื่อเราต้องจัดการกับความยุ่งยากต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา