แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

anointing of the sickศีลเจิมผู้ป่วย

ศีลเจิมผู้ป่วยเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา เมื่อมีบางคนเจ็บไข้ หมู่คณะคริสตชนจะภาวนาเพื่อเขาและพระสงฆ์จะเจิมเขาด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ นี่คือเครื่องหมายแห่งความรักและการดูแลเอาใจใส่ของพระเจ้าต่อเรา