แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อใด
ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะจากโลกนี้ไป พระองค์ทรงสัญญาว่าจะกลับมาอีก และหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว ทูตสวรรค์กล่าวว่า พระองค์จะเสด็จกลับมาในวันสุดท้าย ไม่มีใครทราบอย่างชัดเจนว่า วันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด สำหรับคริสตชนนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามองล่วงหน้า  การกลับมาของพระคริสตเจ้าเป็นการเริ่มต้นของการสิ้นสุดของซาตานและความชั่วร้ายทั้งปวงในโลก

เป็นสิ่งยิ่งใหญ่มากที่จะได้เห็นพระเยซูเจ้า แม้จะไม่มีใครทราบว่าพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาเมื่อใด แต่พระองค์ทรงบอกให้เราเตรียมพร้อม นั่นคือเราต้องดำเนินชีวิตตามแบบที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เรากระทำ ใช้เวลาของเราอย่างฉลาด และประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้แก่ผู้อื่น

ข้อความสำคัญ   
พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ส่วนเรื่องวันและเวลานั้นไม่มีใครรู้เลย  ทั้งบรรดาทูตสวรรค์และแม้แต่พระบุตร นอกจากพระบิดาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น “จงตื่นเฝ้าระวังเถิด เพราะท่านไม่รู้ว่านายของท่านจะมาเมื่อไร” (มัทธิว 24:36,42)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง  
มัทธิว 24:27; 42-51  ​สายฟ้า​แลบ​จาก​ทิศ​ตะวัน​ออก​ถึง​ทิศ​ตะวัน​ตก​ฉันใด บุตร​แห่ง​มนุษย์​ก็​จะ​เสด็จ​มา​ฉันนั้น
 42 ​“จง​ตื่น​เฝ้า​ระวัง​เถิด เพราะ​ท่าน​ไม่​รู้​ว่า​นาย​ของ​ท่าน​จะ​มา​เมื่อไร 43 ​พึง​รู้​ไว้​เถิด ถ้า​เจ้า​บ้าน​รู้​ว่า​ขโมย​จะ​มา​ใน​ยาม​ใด เขา​คงจะ​ตื่น​เฝ้า​ไม่​ปล่อย​ให้​ขโมย​งัด​แงะ​บ้าน​ของ​ตน​ได้ 44 ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เช่นเดียวกัน จง​เตรียมพร้อม​ไว้ เพราะว่า​บุตร​แห่ง​มนุษย์​จะ​เสด็จ​มา​ใน​เวลา​ที่​ท่าน​มิได้​คาดหมาย​ 45 ​“ใคร​เล่า​เป็น​ผู้​รับใช้​ที่​ซื่อสัตย์​และ​รอบคอบ​ซึ่ง​นาย​แต่งตั้ง​ให้​ดูแล​ผู้​รับใช้ เพื่อ​แจกจ่าย​อาหาร​ให้​ตาม​เวลา​ที่​กำหนด 46 ​ผู้​รับใช้​นั้น​ย่อม​เป็นสุข เมื่อ​นายก​ลับ​มา​พบ​เขา​กำลัง​ทำ​เช่นนี้ 47 ​เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ว่า นาย​จะ​แต่งตั้ง​เขา​ให้​ดูแล​ทรัพย์สิน​ทั้งปวง​ของ​ตน 48 ​แต่​ถ้า​ผู้​รับใช้​นั้น​คิด​ว่า ‘นาย​จะ​มา​ช้า’ 49 ​แล้ว​เขา​ก็​เริ่ม​ตบ​ตี​เพื่อน​ผู้​รับใช้ กิน​ดื่ม​กับ​พวก​ขี้เมา 50 ​นาย​ของ​ผู้​รับใช้​นั้น​จะ​กลับ​มา​ใน​วันที่​เขา​มิได้​คาดหมาย ใน​เวลา​ที่​เขา​ไม่​รู้ 51 ​นาย​ก็​จะ​แยก​เขา​ออกให้​ไป​อยู่​กับ​พวก​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ที่นั่น​จะ​มีแต่​การ​ร่ำไห้​คร่ำครวญ และ​ขบ​ฟัน​ด้วย​ความ​ขุ่นเคือง​
ยอห์น 14:3 และ​เมื่อ​เรา​ไป และ​เตรียม​ที่​ให้​ท่าน​แล้ว เรา​จะ​กลับ​มา​รับ​ท่าน​ไป​อยู่​กับ​เรา​ด้วย เพื่อ​ว่า​เรา​อยู่​ที่ใด ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​อยู่​ที่นั่น​ด้วย
1 โครินธ์ 1:7  ​จน​กระ​ทั่ง​ท่าน​ไม่​ขาด​พระ​คุณ​ใด​ใน​ขณะที่​รอคอย​การ​เสด็จ​มาของ​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา
โคโลสี 3:4 เมื่อ​พระ​คริสต​เจ้า องค์​ชีวิต​ของ​ท่านจะ​ทรง​สำแดง​พระ​องค์ เมื่อนั้น​ท่าน​จะ​ปรากฏ​พร้อมกับ​พระ​องค์​ใน​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์ด้วย
1 เธสะโลนิกา 5:2-3 ​ท่าน​รู้อยู่​แล้ว​ว่า วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ถึง​เหมือน​ขโมย​ที่มา​ตอน​กลางคืน ​เมื่อใด​ที่​กล่าว​กัน​ว่า “มี​สันติ​และ​ความ​ปลอด​ภัย​แล้ว” เมื่อนั้น​ความ​พินาศ​จะ​อุบัติ​แก่​เขา​โดย​ฉับพลัน​เหมือน​ความ​เจ็บปวด​ของ​หญิง​มี​ครรภ์ แล้ว​เขา​จะ​หนี​ไม่​พ้น
2 เธสะโลนิกา 2:1-3 พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย เรื่อง​การ​เสด็จ​มา​ของ​พระ​เยซู​คริสต์ องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา และ​เรื่อง​การ​ชุมนุม​ของ​เรา​เพื่อ​พบ​กับ​พระ​องค์​นั้น  ​เรา​วอน​ขอ​ท่าน​อย่า​รีบด่วน​หวั่นไหว​หรือ​ตกใจ​ไม่ว่า​เพราะ​คำพยากรณ์​ที่​อ้าง​ว่า​มา​จาก​พระ​จิต​เจ้า หรือ​เพราะ​คำพูด​หรือ​จดหมาย​ที่​อ้าง​ว่า​มา​จาก​เรา ประหนึ่ง​ว่า​วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​มา​ถึง​แล้ว อย่า​ให้​ใคร​หลอก​ลวง​ท่าน​โดย​วิธี​ใด​เลย
2 เปโตร 3:12-13 ​รอคอย​วัน​ของ​พระ​เจ้า​และ​พยายาม​เร่ง​ให้​วัน​นั้น​มา​ถึง ใน​วัน​นั้น​ท้องฟ้า​จะ​ถูก​ไฟ​เผาผลาญ และ​โลก​ธาตุ​จะ​ถูก​ไฟ​เผา​ละลาย​ไป ​เรา​กำลัง​รอคอย​ฟ้า​ใหม่​และ​แผ่น​ดิน​ใหม่ ซึ่ง​เป็น​ที่อยู่​ถาวร​ของ​ความ​ชอบ​ธรรม​ตาม​พระ​สัญญา
วิวรณ์ 22:20 ​พระ​เยซู​เจ้า​ผู้​ทรง​เป็น​พยาน​ถึง​เหตุ​การณ์​เหล่า​นี้ ตรัส​ว่า “ใช่​แล้ว เรา​จะ​มา​ทันที” “อา​เมน ข้า​แต่​พระ​เยซู องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เชิญ​เสด็จ​มา​เถิด”
คำถามที่เกี่ยวข้อง   

  • เมื่อใดเราจะได้เห็นพระเยซูเจ้าจริงๆ