foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
16455
14882
62518
346272
436281
14657061
Your IP: 18.205.176.85
2019-11-20 22:11

สถานะการเยี่ยมชม

มี 219 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

คำสอนไปรษณีย์คืออะไร
คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก
•    เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก
•    ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น
•    ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต
•    ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา
•    ผู้ที่ต้องการกำลังใจ
•    ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

วัตถุประสงค์
1.    เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในคำสอนของศาสนาคริสต์คาทอลิก และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
2.    เพื่อเสริมความรู้ให้กับนักเรียนคาทอลิกในวิชาคำสอน
3.    เพื่อเสริมความศรัทธาความเชื่อในพระเป็นเจ้า
4.    สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้จักพระเจ้าและมีสันติสุขในชีวิต

บทเรียนคำสอนไปรษณีย์มีดังนี้
บทเรียนที่ 1 ประวัติคริสตศาสนา
บทเรียนที่ 2 ความปรีชาสุขุมแบบคริสตชน
บทเรียนที่ 3 การเจริญชีวิตแบบคริสตชน
บทเรียนที่ 4 บทข้าพเจ้าเชื่อ
บทเรียนที่ 5 ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดา
บทเรียนที่ 6 ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. นักเรียน/เด็ก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
2. ผู้ใหญ่ ไม่จำกัดวุฒิ อายุ การศึกษา และศาสนา

เมื่อเรียนจบแต่ละบทเรียนแล้ว ให้ส่งบทเรียนกลับมาที่แผนก เพื่อจะได้ตรวจและส่งบทเรียนใหม่ไปให้ และจะได้รับวุฒิบัตรในบทเรียนที่เรียนจบแล้ว
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนคำสอนทางไปรษณีย์)

หากท่านสนใจที่จะเรียนคำสอนไปรษณีย์ เขียนใบสมัครแล้วส่งมาที่
คุณสมบัติ งามวงศ์
แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070
Email: ccbkk@catholic.or.th
Line ID: kamsonbkk

ใบสมัครเรียนคำสอนไปรษณีย์
ชื่อ-นามสกุล......................................................................................
นักบุญ (สำหรับคาทอลิก) ……………………………………………………
อายุ..................ปี ศาสนา...................................................................
ที่อยู่....................................................................................................
…………………………………………..รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................................................