เดือนกันยายน - เป็นลูกแม่ต้องรู้จักเคารพและให้เกียรติคนอื่นด้วย